Λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα (αρ.50, παρ.12, Ν.4002/2011)
  • Ματς
  • Μακροχρόνια

Στοιχήματα Βελάκια - BDO World Championship

Παιχνίδι

05.01.2019

07:00

Mcgeeney M. 1,45

Telnekes, Derek 2,70

08:15

Widmayer J. 3,60

Heydon N. 1,30

10:00

Phillips M. 1,70

Whitehead C. 2,10

13:00

Hogan P. 1,80

Newton W. 2,00

14:45

Cumming M. 2,95

Thompson, Justin 1,40

16:00

Harms W. 1,55

O'Shea T. 2,35

06.01.2019

07:00

Waites S. 1,30

Van Egdom J. 3,60

08:15

Lokken B. 3,60

Kciuk K. 1,30

13:00

Janssen R. 1,65

Vaes W. 2,20

14:45

Mcgrath M. 2,55

Smith-Neale A. 1,50

16:00

Warren W. 1,40

Layton M. 2,90

07.01.2019

07:00

Cameron D. 4,15

Hamilton A. 1,22

08:15

Ferenc O. 2,40

Hogarth R. 1,55

16:00

Day D. 2,10

Reynolds D. 1,70

08.01.2019

10:00

Montgomery R. 1,90

Baker, Scott 1,90

14:45

Landman, Chris 2,55

Mckinstry K. 1,50

Μακροχρόνια
Στο στοιχηματικό κουπόνι

Στοιχήματα συνδυασμού