Λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα (αρ.50, παρ.12, Ν.4002/2011) Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;

Ξεχάσατε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης;

Κανένα πρόβλημα - Ζητήστε απλώς νέους κωδικούς πρόσβασης. Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε κάποια στοιχεία σας.

Το e-mail και η ημερομηνία γέννησης αποτελούν υποχρεωτικά πεδία.

    Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το όνομα χρήστη ή όποια μέρη του θυμάστε.

    Υποχρεωτικό πεδίο

    Κέντρο επικοινωνίας

    Online εξυπηρέτηση  service.gr@interwetten.gr  0035-6-23 276 208  0035-6-23 276 444