Λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα (αρ.50, παρ.12, Ν.4002/2011)

Προστασία απορρήτου

Προστασία απορρήτου

Προστασία απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


1. Γενικές πληροφορίες

Η Rebels Gaming Ltd (εφεξής «Betrebels») θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την όσο το δυνατό καλύτερη προστασία των προσωπικών στοιχείων όλων των παικτών και παικτριών της. Η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων των παικτών εναρμονίζεται απόλυτα με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η εταιρία είναι δηλωμένη στο Office of The Commissioner of Data Protection της Μάλτας ως εταιρία επεξεργασίας δεδομένων.

Με την καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων στη Betrebels ο παίκτης (εφεξής ως ουδέτερος όρος αναφερόμενος και στα δύο φύλα) συναινεί με τη χρήση των δεδομένων του σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και τον ισχύοντα νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων (κεφάλαιο 440 του Δικαίου της Μάλτας). Ο παίκτης παρέχει την άδεια στην Betrebels να επεξεργαστεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία, να τα χρησιμοποιήσει και να επιτρέψει την πρόσβαση σε τρίτους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου.

2. Συλλογή δεδομένων από την επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο

Κατά την επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο διακομιστές αποθηκεύουν την διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή που χρησιμοποιείται, την ημερομηνία και την ώρα, το λειτουργικό σύστημα καθώς και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο παίκτης. Η αποθήκευση πραγματοποιείται, για να είναι δυνατή η χρήση του διαδικτυακού τόπου καθώς και για την εξακρίβωση βλαβών και καταχρήσεων των προϊόντων της Betrebels.

3. Συλλογή δεδομένων κατά την εγγραφή

Κάθε παίκτης που επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρει η Betrebels (αθλητικά στοιχήματα, εικονικό ποδόσφαιρο και παιχνίδια καζίνο) πρέπει να ανοίξει έναν λογαριασμό πελάτη στην Betrebels και να εγγραφεί.

Στα πλαίσια της εγγραφής συγκεντρώνονται τα ακόλουθα δεδομένα:

- Ονοματεπώνυμο
- Φύλο
- Πλήρης διεύθυνση
- Ημερομηνία γέννησης
- Α.Φ.Μ.
- Έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση
- Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης
- Προσωπική ερώτηση ασφαλείας με απάντηση

Η Betrebels έχει τη νόμιμη υποχρέωση να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων. Μπορεί, επομένως, να ζητήσει από τον παίκτη οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός ενός (1) μηνός από την εγγραφή και σύμφωνα με τους εφαρμοσμένους νόμους και κανονισμούς να υποβάλει περαιτέρω έγγραφα για την πιστοποίηση και τον έλεγχο ασφάλειας της ταυτότητας, όπως για παράδειγμα:

α) αντίγραφο έγκυρης ταυτότητας με φωτογραφία εκδοθείσας από την αρμόδια αρχή αναγνωρισμένου κράτους, όπως διαβατήριο, προσωπική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας του παίκτη μπορεί επίσης να ζητηθεί κάποιος λογαριασμός από επιχείρηση κοινής ωφελείας (π.χ. αερίου, ηλεκτρικού) ή μισθωτήριο.

 

β) αντίγραφο και των δύο όψεων κάθε κάρτας που χρησιμοποιείται για καταθέσεις στον Betrebels λογαριασμό του παίκτη, καθώς και αντίγραφο των εκκαθαριστικών της κάρτας.

Σε περίπτωση που ο παίκτης δεν υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, η Rebels Gaming Ltd. θα κλείσει προσωρινά το λογαριασμό του όταν παρέλθει το διάστημα του ενός (1) μηνός από την εγγραφή. Αιτήματα αποπληρωμής θα πραγματοποιούνται μόνο αφού έχει οριστεί η ταυτότητα του παίκτη. Δεν είναι δυνατή η ανάληψη ποσού από προσωρινό λογαριασμό.

 
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει κατάθεση στον Betrebels λογαριασμό μέσω κάρτας, πρέπει να διαβιβάσει και τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία:

- Ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας
- Όνομα εκδότη της κάρτας
- Αριθμό κάρτας
- Ημερομηνία λήξης της κάρτας, κωδικό CVC και κωδικό πρόσβασης

Για τη μεταφορά των κερδών στον τραπεζικό λογαριασμό του παίκτη είναι απαραίτητα τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία:

- Ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του λογαριασμού
- Όνομα τράπεζας
- IBAN
- Κωδικός SWIFT

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η πρώτη αποπληρωμή πραγματοποιείται πάντοτε υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του παίκτη.


Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζει ο παίκτης στην Betrebels οφείλουν να είναι ακριβείς και πλήρεις. Ο παίκτης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Betrebels για ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες που χορηγήθηκαν στην Betrebels. Η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει στοιχήματα και κέρδη, να κλειδώσει στοιχηματικούς λογαριασμούς, να αποκλείσει τον παίκτη από τη συμμετοχή του σε παιχνίδια και να καθυστερήσει αποπληρωμές προς τον παίκτη αν αποδειχτούν ανακριβείς ή ελλιπείς οι πληροφορίες που έχει χορηγήσει. Ο παίκτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προκύπτουν από ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. Αν χορηγηθούν ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες με δόλο, ακυρώνονται όλες οι συναλλαγές του στοιχηματικού λογαριασμού.

4. Συλλογή δεδομένων κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Betrebels

Προφίλ

Η Betrebels συλλέγει πληροφορίες μέσω cookies, αρχείων καταγραφής, τεχνολογίας clear gif και/ή τρίτων μερών για τη δημιουργία του προφίλ ενός παίκτη. Το προφίλ περιέχει αποθηκευμένες πληροφορίες για μεμονωμένους παίκτες που αφορούν στο περιεχόμενο που προτιμά να ανακτά. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται για να συνδυάζονται με πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης του πελάτη με στόχο την παροχή διαφημιστικών προσφορών και τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της Betrebels προς όφελος όλων των παικτών. Το προφίλ χρησιμοποιείται για την προσαρμογή του διαδικτυακού τόπου στις επισκέψεις του πελάτη και για την ενημέρωσή του για διαφημιστικές προσφορές που ενδεχομένως να τον ενδιαφέρουν.

Cookies

Το cookie αποτελεί ένα μικρό αρχείο που αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του παίκτη και παρέχει πληροφορίες για τον χρήστη. Η χρήση των cookies σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με πληροφορίες για την προσωπική αναγνώριση του παίκτη κατά την παραμονή του στον διαδικτυακό μας τόπο. Η Betrebels χρησιμοποιεί τόσο προσωρινά cookies αναγνώρισης όσο και μόνιμα cookies. Στην περίπτωση των προσωρινών cookies αναγνώρισης το cookie διαγράφεται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Το μόνιμο cookie αποτελεί ένα μικρό αρχείο κειμένου που παραμένει στο σκληρό δίσκο του χρήστη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται cookies από προεπιλογή. Ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Αρχεία καταγραφής (Logfiles)

Η Betrebels χρησιμοποιεί αρχεία καταγραφής. Σε αυτά περιλαμβάνονται διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), αρχεία για τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), τις σελίδες εισόδου/εξόδου, τον τύπο πλατφόρμας, το αποτύπωμα ημερομηνίας/ώρας καθώς και τον αριθμό των κλικ του χρήστη, με σκοπό να μπορεί να αναλύει τάσεις για τη διαχείριση του διαδικτυακού τόπου, να παρακολουθεί εν γένει τη διαδρομή πλοήγησης του χρήστη και να συγκεντρώνει ευρείες δημογραφικές πληροφορίες. Οι διευθύνσεις IP συνδυάζονται με πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης προς διευκόλυνση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών.

Clear Gifs (Web Beacons/Web Bugs)

Ορισμένες από τις διαφημιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε χρησιμοποιούν την τεχνολογία λογισμικού clear gifs (επίσης γνωστή ως τεχνολογία Web Beacons/Web Bugs), η οποία χρησιμεύει στην καλύτερη διαχείριση του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς προσφέρει ενημέρωση για το είδος του περιεχομένου που είναι αποτελεσματικό. Τα clear gifs αποτελούν μικροσκοπικά γραφικά με μοναδικό αναγνωριστικό. Είναι παρόμοια σε λειτουργία με τα cookies και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών κινήσεων των χρηστών του διαδικτύου. Η βασική διαφορά ανάμεσα στο cookie και το clear gifs είναι ότι το τελευταίο δεν είναι ορατό στο διαδικτυακό τόπο. Τα clear gifs δεν συνδυάζονται με πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης του χρήστη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα cookies για να αναγνωρίσουν την προηγούμενη ηλεκτρονική συμπεριφορά του χρήστη του εκάστοτε ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις οι πληροφορίες αυτές μπορεί να διατεθούν σε κάποια συνεργαζόμενη διαφημιστική εταιρεία.

5. Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται με σκοπό:

- την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ηλικίας του παίκτη
- την διεκπεραίωση του συμβολαίου μεταξύ της Betrebels και του παίκτη
- την επικοινωνία με τον παίκτη
- την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων και κυρίως για την πιθανή σύγκλιση με εθνικά και διεθνή συστήματα αποκλεισμού παικτών (λίστες αυτό-αποκλεισμού).

6. Προώθηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του παίκτη αντιμετωπίζονται αυστηρώς εμπιστευτικά.

Σε γενικές γραμμές δεν προωθούνται προσωπικά δεδομένα του παίκτη σε τρίτους, παρά μόνο εάν επιβάλλεται βάσει των εκάστοτε σε ισχύ νομικών διατάξεων ή εάν ο παίκτης έχει δώσει την έγκρισή του.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η Betrebels αναθέτει σε εταιρίες την παροχή κάποιων υπηρεσιών. Οι εταιρίες αυτές υποχρεούνται να μεταχειριστούν τα προσωπικά δεδομένα του παίκτη εμπιστευτικά και με ασφάλεια. Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά μόνο για την παροχή της υπηρεσίας που τους ανατέθηκε. Τα προσωπικά δεδομένα που προωθούνται για το σκοπό αυτό είναι τα απολύτως απαραίτητα.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις για συναλλαγές ή ενέργειες που υποδεικνύουν εγκληματικές δραστηριότητες, η Betrebels ενημερώνει τις αρμόδιες Αρχές (π.χ. αστυνομία, αθλητικές οργανώσεις, ιδιωτικές οργανώσεις για την καταπολέμηση δολίων και εγκληματικών δραστηριοτήτων σχετικά με το αθλητικό στοίχημα και/ή τα τυχερά παιχνίδια).

Σε περίπτωση που υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για παράνομες συμπεριφορές, η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να καταγράψει τα τηλεφωνήματα με παίκτες και να τις μεταβιβάσει στις αρμόδιες Αρχές καταπολέμησης εγκλημάτων.

Η αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου εκχωρεί στην Betrebels το δικαίωμα να διενεργεί τους προαναφερθέντες ελέγχους ασφαλείας, οι οποίοι περιλαμβάνουν την εντολή για υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις πιστώσεις του λογαριασμού ή την επαλήθευση των παρεχόμενων από τον παίκτη πληροφοριών κατ' αντιπαραβολή με βάσεις δεδομένων τρίτων μερών.

Αν η Betrebels αναθέσει σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών την εφαρμογή και διαχείριση των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων, οι συμβατικές σχέσεις ρυθμίζονται αυστηρά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων.

Με την επιφύλαξη της δέσμευσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του παίκτη, η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιεί στοιχεία που αφορούν στα τυχερά παιχνίδια (π.χ. αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί), το όνομα, το αρχικό γράμμα του επωνύμου και τον τόπο διαμονής του παίκτη στον διαδικτυακό τόπο της Betrebels, με την προϋπόθεση να μην μπορεί να ταυτοποιηθεί ο χρήστης άμεσα ή έμμεσα.

7. Αποθήκευση δεδομένων

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, όταν ο παίκτης καταργήσει τον Betrebels λογαριασμό του, τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα θα παραμείνουν αποθηκευμένα για χρονικό διάστημα επτά ετών από την ημερομηνία που έκλεισε ο Betrebels λογαριασμός του.

8. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Όλα τα δεδομένα τυγχάνουν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Η Betrebels λαμβάνει όλα τα εύλογα προληπτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του παίκτη. Ειδικότερα, οι πληροφορίες πληρωμών κρυπτογραφούνται κατά την εισαγωγή τους.

Παράλληλα με τη χρήση του online πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης SSL για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών, η Betrebels προβαίνει σε όλες τις εύλογες ενέργειες και σε άλλους τομείς προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα του παίκτη.

Σε προσωπικά δεδομένα πελατών έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Betrebels ή υπάλληλοι εταιριών παροχής υπηρεσιών που δεσμεύονται συμβατικά για την προστασία των δεδομένων .

Η Betrebels ελέγχει όλους τους εργαζόμενους για την αξιοπιστία και την εχεμύθειά τους. Βασικός κανόνας συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας αποτελεί η χρήση προστασίας οθόνης με κωδικό πρόσβασης πριν την απομάκρυνση από τη θέση εργασίας. Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σε τακτά διαστήματα για τις ισχύουσες πολιτικές ασφάλειας και προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου. Κάθε χρόνο και κάθε φορά που εισάγεται κάτι νέο, γίνεται ενημέρωση των εργαζομένων. Τους υπενθυμίζεται η σημασία της προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου καθώς και το πώς μπορούν να συμβάλλουν, ώστε να διασφαλίσουν την προστασία των πληροφοριών των χρηστών. Όλοι οι σχετικοί διακομιστές βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον.

Κρυπτογράφηση δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του παίκτη κατά την επικοινωνία με το πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου, η Betrebels χρησιμοποιεί την τεχνολογία κρυπτογράφησης της εταιρίας πιστοποίησης Thawte. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές εξακολουθούν να προστατεύονται χάρη στο εξαιρετικά αξιόπιστο σύστημα ασφαλείας ενός εταίρου παγκοσμίου κύρους.

Λοιπά τεχνικά μέτρα ασφαλείας

Για την αποτροπή του παράνομου χειρισμού πληροφοριών από τρίτα άτομα, το σύστημα ζητάει και αποθηκεύει τη διεύθυνση IP του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχει δηλωθεί στον διαδικτυακό μας τόπο. Επιπλέον, για την αναχαίτιση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα του παίκτη χρησιμοποιείται ένα τείχος προστασίας (firewall) και συστήματα πρόληψης αυθαίρετων επισυνδέσεων.

9. Αλλαγή προσωπικών στοιχείων

Μετά την είσοδό του (login) κάθε παίκτης έχει τη δυνατότητα αλλαγής των προσωπικών του στοιχείων ανά πάσα στιγμή (με εξαίρεση το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τη χώρα διαμονής καθώς και το όνομα χρήστη και το ψευδώνυμο) στις προσωπικές ρυθμίσεις του διαδικτυακού τόπου της Betrebels (www.interwetten.gr). Κάθε παίκτης είναι υποχρεωμένος να διορθώνει πάραυτα τα προσωπικά του στοιχεία, αν οποιοδήποτε δεδομένο που έχει καταχωρηθεί στην Betrebels καταστεί ανακριβές ή ελλιπές.

10. Δικαιώματα του παίκτη

Όλοι οι παίκτες έχουν -σύμφωνα με το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων- το δικαίωμα να ζητήσουν πληροφορίες για δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην Betrebels στο όνομά τους και βρίσκονται σε επεξεργασία. Έχουν, επίσης, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον αποκλεισμό δεδομένων σύμφωνα με τους κανονισμούς του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για τυχόν απορίες σε σχέση με την παρούσα πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ή με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται στην Betrebels, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών βρίσκεται στη διάθεση των παικτών μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση service@interwetten.gr.

Η παρούσα πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου έχει διατυπωθεί σε διάφορες γλώσσες. Σε περίπτωση αποκλίσεων ή διαφορών ανάμεσα στις  γλωσσικές εκδοχές, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

11. Αναθεώρηση Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική προστασίας απορρήτου μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή. Αν και πάντα ενημερώνονται οι παίκτες για τυχόν αλλαγές, συνιστάται η τακτική ανάγνωση της πολιτικής προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και των αναθεωρήσεών της.


Έκδοση 1.0. - επικαιροποιημένη στις 22.07.2015

Πηγές:
Μαλτέζικο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2001,
τελευταία αναθεώρηση με τους νόμους 16 και 25 – διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα στο http://idpc.gov.mt/dbfile.aspx/DPA_amended2012.pdf.

Στην αρχή της σελίδας