Λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα (αρ.50, παρ.12, Ν.4002/2011)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


1. Γενικές πληροφορίες

Η Rebels Gaming Ltd (εφεξής «Betrebels») θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την όσο το δυνατό καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών της. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Betrebels επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και ενημερώνει τους παίκτες για τα δικαιώματά τους. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο. Η επεξεργασία των δεδομένων των παικτών είναι σύμφωνη με όλους τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Αποδεχόμενος την παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ο παίκτης (εφεξής ως ουδέτερος όρος αναφερόμενος και στα δύο φύλα) συναινεί στη χρήση των δεδομένων του σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων της Betrebels είναι η

Rebels Gaming Ltd
177A St Moritz
Tower Road
Sliema, SLM 1603
Malta
Registration Number C51793

3. Επόπτης προστασίας δεδομένων

Για τυχόν ζητήματα απορρήτου ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Betrebels παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον επόπτη προστασίας δεδομένων της Betrebels:

Rebels Gaming Ltd
177A St Moritz
Tower Road
Sliema, SLM 1603
Malta
e-mail dataprotection@interwetten.gr  
Fax +356 23276-400

4. Πώς επεξεργάζεται η Betrebelsτα προσωπικά δεδομένα

α. Γενικές πληροφορίες  

Η Betrebels επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο

- όταν ο παίκτης έχει συναινέσει στην επεξεργασία αυτή
- όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχει η Betrebels,
- όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Betrebels, ή
- όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Betrebels ή τρίτο μέρος, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά παραβιάζουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του παίκτη.

Η μη παροχή προσωπικών δεδομένων μπορεί να σημαίνει ότι η Betrebels δε θα δύναται να παρέχει υπηρεσίες στον παίκτη.

Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η Betrebels επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και πώς αιτιολογείται αυτή η επεξεργασία.

β. Συλλογή δεδομένων από την επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο

Κατά την επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο www.interwetten.gr το σύστημά μας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες που παράγονται από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη του διαδικτυακού μας τόπου και τις αποθηκεύει σε αρχεία καταγραφής (logfiles) σε προσωρινή βάση συμπεριλαμβανομένων -αλλά όχι αποκλειστικά- των ακολούθων:

-  της διεύθυνσης ΙΡ του υπολογιστή που χρησιμοποιείται
- της ημερομηνίας και ώρας
- του λειτουργικού συστήματος
- του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο παίκτης.

Τα αρχεία καταγραφής (logfiles) ενδέχεται να περιέχουν διευθύνσεις IP που επιτρέπουν την αναγνώριση ενός παίκτη.

Η συλλογή αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών και για το σκοπό των έννομων συμφερόντων μας προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη, να βελτιστοποιηθεί ο διαδικτυακός τόπος και να εξακριβωθούν δυσλειτουργίες και κατάχρηση των υπηρεσιών της Betrebels.

γ. Συλλογή δεδομένων κατά την εγγραφή

Κατά τη διαδικασία της εγγραφής η Betrebels συλλέγει προσωπικά δεδομένα παικτών που συμπεριλαμβάνουν -αλλά όχι αποκλειστικά- τα ακόλουθα:

- ονοματεπώνυμο
- φύλο
- πλήρης διεύθυνση
- ημερομηνία γέννησης
- έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση
- όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης
- προσωπική ερώτηση ασφαλείας με απάντηση
- σε ορισμένες χώρες διαβατήριο/ταυτότητα ή αριθμό κοινωνικής ασφάλισης

Οι παίκτες θα κληθούν να υποβάλουν ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ιδίως σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, περαιτέρω έγγραφα για την ταυτοποίησή τους και τη διεξαγωγή ελέγχων ταυτότητας ασφαλείας, όπως αντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή, π.χ. διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα, άδεια οδήγησης, λογαριασμό κοινής ωφέλειας (π.χ. φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος ή σύμβαση μίσθωσης).

Μετά την εγγραφή οι παίκτες δύνανται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα στο "Αλλαγή στοιχείων χρήστη" (με εξαίρεση το επώνυμο, το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τη χώρα, το όνομα χρήστη και το ψευδώνυμο). Κάθε παίκτης πρέπει να επικαιροποιεί τα προσωπικά του δεδομένα χωρίς καθυστέρηση όταν οι πληροφορίες που παρέχονται στην Betrebels δεν είναι πλέον σωστές ή ελλιπείς.

Η Betrebels μπορεί επίσης να συλλέγει πληροφορίες από βάσεις δεδομένων τρίτων μερών.

Η συλλογή τέτοιων δεδομένων απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας στον παίκτη. Η επαλήθευση της ηλικίας και της ταυτότητας των παικτών είναι απαραίτητη για την τήρηση της εκ του νόμου υποχρεώσεως. Μπορεί επίσης να είναι αναγκαία για την επιβολή των συμβατικών μας συμφωνιών και αποτελεί, ως εκ τούτου, έννομο συμφέρον μας.

δ. Συλλογή δεδομένων για υπηρεσίες πληρωμών

Σε περίπτωση που ο παίκτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει κατάθεση στον Betrebels λογαριασμό μέσω πιστωτικής κάρτας, απαιτείται η επεξεργασία και των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων:

- ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας
- όνομα εκδότη της κάρτας
- αριθμός κάρτας
- ημερομηνία λήξης της κάρτας, κωδικός CVC και κωδικός πρόσβασης

Για τη μεταφορά των κερδών στον τραπεζικό λογαριασμό του παίκτη είναι απαραίτητη η συλλογή των εξής προσωπικών δεδομένων:

- ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του λογαριασμού
- όνομα τράπεζας
- IBAN
- κωδικός SWIFT
Τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαβιβαστούν στους παρόχους πληρωμής. Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υπηρεσιών πληρωμής.

ε. Συλλογή επιπλέον δεδομένων κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Betrebels

Προφίλ

Η Betrebels επεξεργάζεται πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, αρχείων καταγραφής (logfiles), τεχνολογίας clear gif και/ή τρίτων μερών για τη δημιουργία του προφίλ ενός παίκτη. Το προφίλ περιέχει πληροφορίες μεμονωμένων παικτών συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων αναφορικά με τη δραστηριότητα του παίκτη. Οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται με προσωπικά και αναγνωρίσιμα δεδομένα των παικτών και χρησιμοποιούνται για την παροχή και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας προς όφελος του παίκτη. Τα προφίλ χρησιμοποιούνται επίσης για το σχεδιασμό της εμπειρίας κάθε παίκτη στην ιστοσελίδα της Betrebels και για την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών marketing.

Αρχεία καταγραφής (logfiles)

Η Betrebels χρησιμοποιεί αρχεία καταγραφής. Σε αυτά περιλαμβάνονται διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), αρχεία για τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), τις σελίδες εισόδου/εξόδου, τον τύπο πλατφόρμας, το αποτύπωμα ημερομηνίας/ώρας καθώς και τον αριθμό των κλικ του χρήστη, με σκοπό την ανάλυση των τάσεων για τη διαχείριση της ιστοσελίδας, την παρακολούθηση εν γένει της διαδρομής πλοήγησης των παικτών και τη συλλογή αξιοποιήσιμων ευρειών δημογραφικών πληροφοριών. Οι διευθύνσεις IP συνδυάζονται με πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης προς διευκόλυνση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών.
Η συλλογή τέτοιων δεδομένων απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας στον παίκτη. Είναι επίσης απαραίτητο να προστατεύουμε τους πελάτες μας και την εταιρία μας από εγκληματικές πράξεις και να τηρούμε τις έννομες υποχρεώσεις. Είναι επίσης προς το έννομο συμφέρον μας να βελτιώνουμε και να προωθούμε τις υπηρεσίες μας.


στ. Επικοινωνία με παίκτες

Η Betrebels αποθηκεύει την επικοινωνία με τους παίκτες καθώς και τα αιτήματα για πληροφορίες ή την υποστήριξη πελατών. Αυτό ισχύει για την επικοινωνία μέσω e-mail, του διαδικτυακού τόπου ή άλλων μέσων επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της τηλεφωνικής. Οι τηλεφωνικές κλήσεις καταγράφονται για σκοπούς εκπαίδευσης και ασφάλειας.

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των παικτών απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας στον παίκτη και την τήρηση των έννομων υποχρεώσεων. Μπορεί επίσης να είναι αναγκαία για την επιβολή των συμβατικών μας συμφωνιών και αποτελεί, ως εκ τούτου, έννομο συμφέρον μας.

ζ. Δραστηριότητες marketing

Με επιφύλαξη τις ρυθμίσεις λογαριασμού του παίκτη, τα προσωπικά του δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Betrebels για δραστηριότητες marketing μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, όπως ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνική κλήση καθώς και ηλεκτρονική/άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων του παίκτη για δραστηριότητες marketing μπορεί να ακυρωθεί ή να περιοριστεί σε συγκεκριμένα κανάλια επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή. Οι παίκτες δύνανται είτε να προσαρμόσουν τις σχετικές ρυθμίσεις του λογαριασμού τους είτε να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης μέσω e-mail στο service@interwetten.gr.  Λόγω της φύσης της τεχνικής ροής εργασίας οι ενημερώσεις των αντίστοιχων ρυθμίσεων λογαριασμού ενδέχεται να διαρκέσουν έως και 5 εργάσιμες ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ.

Κάθε φορά που ένας παίκτης δεν έχει συναινέσει στη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς marketing, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς marketing αποκλειστικά για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας για την προώθηση των υπηρεσιών μας.

η. Cookies, περιεχόμενο τρίτου μέρους και rackers

Το cookie αποτελεί ένα κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύεται στον υπολογιστή του παίκτη και συνδέεται με συγκεκριμένες πληροφορίες του χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο διαχείρισής τους, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική cookies της Betrebels.
Σχετικά με τις υπηρεσίες τρίτων μερών, plugins κοινωνικών δικτύων και τη χρήση trackers μπορείτε να ανατρέξετε στον 6ο όρο που ακολουθεί.

θ. Άλλοι σκοποί

Μπορεί να χρειαστεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για επιπρόσθετους σκοπούς. Ωστόσο, η Betrebels θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο εάν και στο βαθμό που πληρούνται μία ή περισσότερες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στον όρο 4α.

5. Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων

α. Γενικές πληροφορίες

Τα προσωπικά δεδομένα του παίκτη αντιμετωπίζονται αυστηρώς εμπιστευτικά.
Τα προσωπικά δεδομένα του παίκτη μπορούν να δημοσιοποιηθούν σε τρίτα μέρη

- αν ο παίκτης έχει συναινέσει στη δημοσιοποίηση αυτή,
- αν η δημοσιοποίηση είναι απαραίτητη για την τήρηση των έννομων υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται η Betrebels, ή
- όταν η δημοσιοποίηση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Betrebels ή τρίτο μέρος, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά παραβιάζουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του παίκτη.

Η Betrebels μεταφέρει δεδομένα σε κράτη εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης εγγυάται ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (π.χ. συμφωνώντας με εγκεκριμένες συμβατικές ρήτρες, συμφωνίες εντός ομίλου ή άλλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων θα τα προστατεύσουν).
Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η Betrebels μοιράζεται προσωπικά δεδομένα. Πρόσθετες πληροφορίες παρατίθενται στον 6ο όρο που ακολουθεί (Υπηρεσίες τρίτων μερών, plugins κοινωνικών δικτύων και trackers) καθώς και στην Πολιτική cookies.

β. Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων με παρόχους υπηρεσιών

Κατά περίπτωση, η Betrebels χρησιμοποιεί αξιόπιστα τρίτα μέρη για να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των παικτών, συμπεριλαμβανομένων -αλλά όχι αποκλειστικά- υπηρεσιών πληρωμής, τεχνολογίας πληροφοριών, υποστήριξης πελατών, πωλήσεων και marketing. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, τα αναφερόμενα τρίτα μέρη έχουν συμβατική υποχρέωση να αντιμετωπίζουν τα δεδομένα των παικτών με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα. Η χρήση των εν λόγω δεδομένων περιορίζεται στο βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση του αντίστοιχου έργου.

γ. Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων για την ταυτοποίηση στοιχείων (KYC), την πρόληψη απάτης και το ξέπλυμα χρήματος

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των παικτών, να διεξαχθούν έλεγχοι ασφαλείας, να εκτιμηθεί η συμμόρφωση των παικτών με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις έννομες υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ξεπλύματος χρήματος ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της προστασίας των ανηλίκων, τα προσωπικά δεδομένα του παίκτη μπορεί να διασταυρωθούν με βάσεις δεδομένων τρίτων μερών συμπεριλαμβανομένων -αλλά όχι αποκλειστικά- των εταιριών GB Group plc, Jumio Corporation και Bisnode Austria GmbH.
Με κάθε ένδειξη συναλλαγών και/ή δραστηριοτήτων που εγείρουν υποψίες για εγκληματικές δραστηριότητες, η Betrebels υποβάλλει αναφορά στις αρμόδιες αρχές (π.χ. αστυνομία, αθλητικές ενώσεις, ιδιωτικές οργανώσεις για την καταπολέμηση δολίων και εγκληματικών δραστηριοτήτων σε αθλητικό στοίχημα και/ή τυχερά παιχνίδια).

Στο πλαίσιο αυτό, τα δεδομένα από τις δραστηριότητες των παικτών και τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να μεταφερθούν στην European Sports Security Association (ESSA) και στις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης.
Επιπλέον, η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να καταγράφει τηλεφωνικές κλήσεις με παίκτες και να προωθήσει τις καταγραφές σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αν υπάρχουν ακριβή αποδεικτικά στοιχεία για ποινικά αδικήματα.
Με την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, ο παίκτης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του σε αυτές τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για πληροφορίες πίστωσης και της διασταύρωσης των παρεχόμενων στοιχείων με βάσεις δεδομένων τρίτων μερών.
Η κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων παικτών είναι επίσης απαραίτητη για την προστασία των παικτών και της εταιρίας μας από εγκληματικές ενέργειες και για την τήρηση των έννομων υποχρεώσεων.

δ. Κοινή χρήση ανώνυμων δεδομένων

Αν και η Betrebels δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Betrebels τα δεδομένα από τυχερά παιχνίδια (π.χ. επιτευχθέντα αποτελέσματα), το όνομα του παίκτη, το αρχικό γράμμα του επωνύμου καθώς και τη χώρα διαμονής του παίκτη, με την προϋπόθεση ότι ο παίκτης παραμένει, άμεσα και έμμεσα, μη αναγνωρίσιμος.

ε. Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων για άλλους σκοπούς

Μπορεί να χρειαστεί η κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων για επιπρόσθετους σκοπούς. Ωστόσο, η Betrebels θα δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα μόνο εάν και στο βαθμό που πληρούνται μία ή περισσότερες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στον όρο 5α.

6. Υπηρεσίες τρίτων μερών, plugins κοινωνικών δικτύων και trackers

Η Betrebels μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων με σκοπό την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών και τη βελτίωση των προσφορών της. Στη συνέχεια, η Betrebels ενημερώνει για τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών τρίτων μερών που χρησιμοποιήθηκαν στις προσφορές της Betrebels. Για τέτοιες υπηρεσίες τρίτων μερών ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες διατάξεις περί απορρήτου αυτών των υπηρεσιών τρίτων. Η ακόλουθη περιγραφή των υπηρεσιών τρίτων μπορεί να μην είναι εξαντλητική και η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πρόσθετες υπηρεσίες τρίτων ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

α. Plugins κοινωνικών μέσων

Η Betrebels χρησιμοποιεί plugins κοινωνικών μέσων με σκοπό να προσφέρει τη δυνατότητα στον παίκτη να αλληλεπιδράσει μεταξύ των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και των ιστοσελίδων της Betrebels και, ως εκ τούτου, να μοιραστεί την εμπειρία του παιχνιδιού με άλλους. Τα plugins κοινωνικών μέσων επιτρέπουν στο χρήστη να συνδεθεί τόσο στο λογαριασμό κοινωνικών μέσων όσο και στον Betrebels λογαριασμό και να συνδέσει περιεχόμενο που παρέχεται από την Betrebels στο προφίλ κοινωνικών μέσων του παίκτη. Τα plugins κοινωνικών μέσων συλλέγουν δεδομένα χρηστών, όπως διεύθυνση IP, δεδομένα σύνδεσης, πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο και cookies δεδομένα. Στις ιστοσελίδες της Betrebels είναι ενσωματωμένα τα ακόλουθα plugins κοινωνικών μέσων:

- Facebook Like
- Google+
- Pinterest
- Twitter
- Youtube

β. Ενιαία σύνδεση

Η Betrebels χρησιμοποιεί τεχνολογία ενιαίας σύνδεσης με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης του παίκτη στις ιστοσελίδες της Betrebels και την παροχή δυνατότητας αλληλεπίδρασης μεταξύ του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ή του προφίλ των κοινωνικών μέσων του παίκτη και των ιστοσελίδων της Betrebels. Τα εργαλεία ενιαίας σύνδεσης συλλέγουν δεδομένα χρηστών, όπως διεύθυνση IP, δεδομένα σύνδεσης και cookies δεδομένα.
Στις ιστοσελίδες της Betrebels είναι ενσωματωμένα τα ακόλουθα εργαλεία ενιαίας σύνδεσης:
- Facebook Connect
- Google+
- PayPal
- Windows Live

γ. Tracking λογισμικό

Η Betrebels χρησιμοποιεί tracking λογισμικό με σκοπό την αξιολόγηση των προτιμήσεων του χρήστη και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση των προσφορών της Betrebels. Το tracking λογισμικό συλλέγει δεδομένα χρηστών, όπως διεύθυνση IP, πρόσβαση στον ιστότοπο, προτιμήσεις διαφήμισης και περαιτέρω πληροφορίες marketing. Στις ιστοσελίδες της Betrebels είναι ενσωματωμένο το ακόλουθο tracking λογισμικό:
- Appnexus
- Connextra
- DoubleClick
- Google Tag Manager

δ. Ανάλυση ιστοτόπου

Η Betrebels χρησιμοποιεί εργαλεία ανάλυσης ιστοτόπου με σκοπό την κατανόηση της συμπεριφοράς του παίκτη στις ιστοσελίδες της Betrebels και, ως εκ τούτου, τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει η Betrebels. Τα εργαλεία ανάλυσης ιστοτόπου συλλέγουν δεδομένα χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό cookies και τον εντοπισμό διεύθυνσης IP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies στις ιστοσελίδες της Betrebels, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική cookies. Στις ιστοσελίδες της Betrebels είναι ενσωματωμένα τα ακόλουθα εργαλεία ανάλυσης ιστοτόπου:

- Google Analytics (οι διευθύνσεις IP που συλλέγονται από το Google Analytics θα μεταδίδονται αποκλειστικά και μόνο ανώνυμα)

ε. Τρίτοι πάροχοι παιχνιδιών

Στο πλαίσιο των προσφορών της Betrebels για το καζίνο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν παιχνίδια καζίνο που προέρχονται από τρίτους παρόχους. Για τα παιχνίδια που παρέχονται μέσω ιστοσελίδων παρόχων παιχνιδιών ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες προμήθειες.

7. Αποθήκευση

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται στην Betrebels για το χρονικό διάστημα που ο παίκτης είναι πελάτης της Betrebels. Όταν ο παίκτης καταργήσει τον Betrebels λογαριασμό του, τα προσωπικά του δεδομένα θα παραμείνουν αποθηκευμένα για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τους σκοπούς όπως ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και τις ισχύουσες έννομες υποχρεώσεις. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που δεν μπορούν να διαγραφούν για τεχνικούς και/ή νομικούς λόγους.

8. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Όλα τα δεδομένα τυγχάνουν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Η Betrebels λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων και για την πρόληψη τυχαίας ή παράνομης επεξεργασίας, δημοσιοποίησης, καταστροφής, απώλειας, τροποποίησης ή ζημίας. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες πληρωμής θα κρυπτογραφούνται πάντοτε κατά την επεξεργασία δεδομένων.
Ενώ οι ευαίσθητες πληροφορίες προστατεύονται με τη χρήση του online πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης SSL, η Betrebels καταβάλλει κάθε λογική προσπάθεια για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών και σε όλους τους άλλους τομείς.
Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Betrebels ή υπάλληλοι τρίτων μερών που έχουν συμβατική υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αρχές της προστασίας των δεδομένων έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των παικτών. Η Betrebels παρακολουθεί την αξιοπιστία και την εχεμύθεια όλων των υπαλλήλων της. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, όλοι οι υπάλληλοι εκπαιδεύονται σχετικά με τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων. Όλοι οι σχετικοί διακομιστές βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον.

Κρυπτογράφηση δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών κατά την επικοινωνία με το πρόγραμμα περιήγησης, η Betrebels χρησιμοποιεί την τεχνολογία κρυπτογράφησης της εταιρίας πιστοποίησης Thawte. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές προστατεύονται μέσω του συστήματος ασφαλείας ενός εταίρου παγκοσμίου κύρους.

Λοιπά τεχνικά μέτρα ασφαλείας

Επιπλέον, όλα τα προσωπικά δεδομένα των παικτών προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με τείχος προστασίας (firewall) και συστήματα πρόληψης αυθαίρετων επισυνδέσεων.

9. Δικαιώματα των παικτών

Ο παίκτης έχει το δικαίωμα να
- ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα
- ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων
- αποσύρει τη συναίνεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (π.χ. για σκοπούς marketing)
- ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων
- λαμβάνει δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή (φορητότητα δεδομένων)
- ζητήσει τον περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
- αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Κάποια από τα προαναφερθέντα δικαιώματα μπορούν να ισχύουν μόνο υπό ορισμένες συνθήκες, όπως ορίζονται στη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Όλα τα αιτήματα σχετικά με προσωπικά δεδομένα ή προαναφερθέντα δικαιώματα μπορούν να αποστέλλονται στον επόπτη προστασίας δεδομένων (3ος όρος).

10. Υποβολή καταγγελίας

Σε περίπτωση που ο παίκτης δεν είναι ικανοποιημένος με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

11. Αναθεώρηση Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου υπόκειται σε αλλαγές κατά καιρούς. Αν και οι παίκτες πάντα ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, συνιστάται η τακτική ανάγνωση της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και των αναθεωρήσεών της.


Έκδοση 1.1. - επικαιροποιημένη στις 16.05.2018Στην αρχή της σελίδας

Κέντρο επικοινωνίας

Online εξυπηρέτηση  service.gr@interwetten.gr  0035-6-23 276 208  0035-6-23 276 444