Λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα (αρ.50, παρ.12, Ν.4002/2011)
Στο στοιχηματικό κουπόνι

Στοιχήματα συνδυασμού