ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Γενικές πληροφορίες

Η Interwetten Gaming Limited (εφεξής «Interwetten») θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την όσο το δυνατό καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών της. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Interwetten επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και ενημερώνει τους παίκτες για τα δικαιώματά τους. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο. Η επεξεργασία των δεδομένων των παικτών είναι σύμφωνη με όλους τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Αποδεχόμενος την παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ο παίκτης (εφεξής ως ουδέτερος όρος αναφερόμενος και στα δύο φύλα) συναινεί στη χρήση των δεδομένων του σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων της Interwetten είναι η 

Interwetten Gaming Limited
2nd Floor, LifeStar Building
Testaferrata Street, Ta’Xbiex, XBX 1403,
Malta
Registration Number C35736

3. Επόπτης προστασίας δεδομένων

Για τυχόν ζητήματα απορρήτου ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Interwetten παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον επόπτη προστασίας δεδομένων της Interwetten: 

Interwetten Gaming Limited
2nd Floor, LifeStar Building
Testaferrata Street, Ta’Xbiex, XBX 1403,
Malta

e-mail dataprotection@interwetten.gr 
Fax +356 23276-400

4. Πώς επεξεργάζεται η Interwetten τα προσωπικά δεδομένα

α. Γενικές πληροφορίες 

Η Interwetten επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο

- όταν ο παίκτης έχει συναινέσει στην επεξεργασία αυτή
- όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχει η Interwetten,
- όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Interwetten, ή
- όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Interwetten ή τρίτο μέρος, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά παραβιάζουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του παίκτη.

Η μη παροχή προσωπικών δεδομένων μπορεί να σημαίνει ότι η Interwetten δε θα δύναται να παρέχει υπηρεσίες στον παίκτη.

Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η Interwetten επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και πώς αιτιολογείται αυτή η επεξεργασία.

β. Συλλογή δεδομένων από την επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο

Κατά την επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο www.interwetten.gr το σύστημά μας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες που παράγονται από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη του διαδικτυακού μας τόπου και τις αποθηκεύει σε αρχεία καταγραφής (logfiles) σε προσωρινή βάση συμπεριλαμβανομένων -αλλά όχι αποκλειστικά- των ακολούθων:

-  της διεύθυνσης ΙΡ του υπολογιστή που χρησιμοποιείται
- της ημερομηνίας και ώρας
- του λειτουργικού συστήματος
- του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο παίκτης. 

Τα αρχεία καταγραφής (logfiles) ενδέχεται να περιέχουν διευθύνσεις IP που επιτρέπουν την αναγνώριση ενός παίκτη.

Η συλλογή αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών και για το σκοπό των έννομων συμφερόντων μας προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη, να βελτιστοποιηθεί ο διαδικτυακός τόπος και να εξακριβωθούν δυσλειτουργίες και κατάχρηση των υπηρεσιών της Interwetten.

γ. Συλλογή δεδομένων κατά την εγγραφή

Κατά τη διαδικασία της εγγραφής (και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας KYC παρακολούθησης σε μεταγενέστερο χρονικό στάδιο) η Interwetten συλλέγει προσωπικά δεδομένα παικτών που συμπεριλαμβάνουν -αλλά όχι αποκλειστικά- τα ακόλουθα:

- ονοματεπώνυμο
- φύλο
- πλήρης διεύθυνση
- ημερομηνία και τόπος γέννησης
- έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση 
- Αριθμός κινητού τηλεφώνου
- όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης
- προσωπική ερώτηση ασφαλείας και απάντηση 
- σε ορισμένες χώρες διαβατήριο/ταυτότητα ή αριθμό κοινωνικής ασφάλισης 

Οι παίκτες θα κληθούν να υποβάλλουν ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ιδίως σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, περαιτέρω έγγραφα για την ταυτοποίησή τους και τη διεξαγωγή ελέγχων ασφαλείας ταυτότητας, όπως αντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή, π.χ. διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα, άδεια οδήγησης, λογαριασμό κοινής ωφέλειας (π.χ. φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος ή μισθωτήριο συμβόλαιο).

Η Interwetten μπορεί επίσης να συλλέγει πληροφοΜετά την εγγραφή οι παίκτες δύνανται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα στο "Αλλαγή στοιχείων χρήστη" (με εξαίρεση το επώνυμο, το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τη χώρα, τον τόπο γέννησης, το όνομα χρήστη και το ψευδώνυμο). Τα αιτήματα αλλαγής αναφορικά με τα προηγούμενα δεδομένα πρέπει να γίνονται μέσω του service@interwetten.gr. Κάθε παίκτης οφείλει να επικαιροποιεί τα προσωπικά του δεδομένα χωρίς καθυστέρηση όταν οι πληροφορίες που παρέχονται στην Interwetten δεν είναι πλέον σωστές ή ελλιπείς.

ρίες από βάσεις δεδομένων τρίτων μερών.

Η συλλογή τέτοιων δεδομένων απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας στον παίκτη. Η επαλήθευση της ηλικίας και της ταυτότητας των παικτών είναι απαραίτητη για την τήρηση της εκ του νόμου υποχρεώσεως. Μπορεί επίσης να είναι αναγκαία για την επιβολή των συμβατικών μας συμφωνιών και αποτελεί, ως εκ τούτου, έννομο συμφέρον μας.


δ. Συλλογή δεδομένων για υπηρεσίες πληρωμών

Σε περίπτωση που ο παίκτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει κατάθεση στον Interwetten λογαριασμό μέσω πιστωτικής κάρτας, απαιτείται η επεξεργασία και των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων:

- ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας
- όνομα εκδότη της πιστωτικής κάρτας
- αριθμός πιστωτικής κάρτας
- ημερομηνία λήξης της πιστωτικής κάρτας, κωδικός CVC και κωδικός πρόσβασης

Για τη μεταφορά των κερδών στον τραπεζικό λογαριασμό του παίκτη είναι απαραίτητη η συλλογή των εξής προσωπικών δεδομένων:

- ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του λογαριασμού
- όνομα τράπεζας
- IBAN
- κωδικός SWIFT 

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαβιβαστούν στους παρόχους πληρωμής. Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υπηρεσιών πληρωμής.


ε. Συλλογή επιπλέον δεδομένων κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Interwetten

Προφίλ

Η Interwetten επεξεργάζεται πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, αρχείων καταγραφής (logfiles), τεχνολογίας clear gif και/ή τρίτων μερών για τη δημιουργία του προφίλ ενός παίκτη. Το προφίλ περιέχει πληροφορίες μεμονωμένων παικτών συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων αναφορικά με τη δραστηριότητα του παίκτη. Οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται με προσωπικά και αναγνωρίσιμα δεδομένα των παικτών και χρησιμοποιούνται για την παροχή και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας προς όφελος του παίκτη. Τα προφίλ χρησιμοποιούνται επίσης για το σχεδιασμό της εμπειρίας κάθε παίκτη στον ιστότοπο της Interwetten και για την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών marketing.

Αρχεία καταγραφής (logfiles)

Η Interwetten χρησιμοποιεί αρχεία καταγραφής. Σε αυτά περιλαμβάνονται διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), οι σελίδες εισόδου/εξόδου, ο τύπος πλατφόρμας, το αποτύπωμα ημερομηνίας/ώρας καθώς και ο αριθμός των κλικ του χρήστη, με σκοπό την ανάλυση των τάσεων για τη διαχείριση της ιστοσελίδας, την παρακολούθηση εν γένει της διαδρομής πλοήγησης των παικτών και τη συλλογή αξιοποιήσιμων ευρειών δημογραφικών πληροφοριών. Οι διευθύνσεις IP συνδυάζονται με πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης προς διευκόλυνση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών. 

Η συλλογή τέτοιων δεδομένων απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας στον παίκτη. Είναι επίσης απαραίτητο να προστατεύουμε τους πελάτες μας και την εταιρία μας από εγκληματικές πράξεις και να τηρούμε τις έννομες υποχρεώσεις. Είναι επίσης προς το έννομο συμφέρον μας να βελτιώνουμε και να προωθούμε τις υπηρεσίες μας.

στ. Επικοινωνία με παίκτες

Η Interwetten αποθηκεύει την επικοινωνία με τους παίκτες καθώς και τα αιτήματα για πληροφορίες ή την υποστήριξη πελατών. Αυτό ισχύει για την επικοινωνία μέσω e-mail, του διαδικτυακού τόπου ή άλλων μέσων επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της τηλεφωνικής. Οι τηλεφωνικές κλήσεις καταγράφονται για σκοπούς εκπαίδευσης και ασφάλειας.

Η Interwetten αποθηκεύει την επικοινωνία με τους παίκτες καθώς και τα αιτήματα για πληροφορίες ή την υποστήριξη πελατών. Αυτό ισχύει για την επικοινωνία μέσω e-mail, του διαδικτυακού τόπου ή άλλων μέσων επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της τηλεφωνικής. Οι τηλεφωνικές κλήσεις καταγράφονται για σκοπούς εκπαίδευσης και ασφάλειας.

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των παικτών απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας στον παίκτη και την τήρηση των έννομων υποχρεώσεων. Μπορεί επίσης να είναι αναγκαία για την επιβολή των συμβατικών μας συμφωνιών και αποτελεί, ως εκ τούτου, έννομο συμφέρον μας.

ζ. Δραστηριότητες marketing

Με επιφύλαξη τις ρυθμίσεις λογαριασμού του παίκτη, τα προσωπικά του δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Interwetten για δραστηριότητες marketing μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, όπως ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνική κλήση καθώς και ηλεκτρονική/άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων του παίκτη για δραστηριότητες marketing μπορεί να ακυρωθεί ή να περιοριστεί σε συγκεκριμένα κανάλια επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή. Οι παίκτες δύνανται είτε να προσαρμόσουν τις σχετικές ρυθμίσεις του λογαριασμού τους είτε να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης μέσω e-mail στο service@interwetten.gr. Λόγω της φύσης της τεχνικής ροής εργασίας οι ενημερώσεις των αντίστοιχων ρυθμίσεων λογαριασμού ενδέχεται να διαρκέσουν έως και 5 εργάσιμες ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ.

Κάθε φορά που ένας παίκτης δεν έχει συναινέσει στη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς marketing, η Interwetten επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς marketing αποκλειστικά για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας για την προώθηση των υπηρεσιών μας.

η. Cookies, περιεχόμενο τρίτου μέρους και trackers

Το cookie αποτελεί ένα κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύεται στον υπολογιστή του παίκτη και συνδέεται με συγκεκριμένες πληροφορίες του χρήστη. 

Σχετικά με τα cookies, τις υπηρεσίες τρίτων μερών, plugins κοινωνικών δικτύων και τη χρήση trackers μπορείτε να ανατρέξετε στον 6ο όρο που ακολουθεί.

θ. Άλλοι σκοποί

Μπορεί να χρειαστεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για επιπρόσθετους σκοπούς. Ωστόσο, η Interwetten θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο εάν και στο βαθμό που πληρούνται μία ή περισσότερες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στον όρο 4α.

5. Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων

α. Γενικές πληροφορίες

Τα προσωπικά δεδομένα του παίκτη αντιμετωπίζονται αυστηρώς εμπιστευτικά. 

Τα προσωπικά δεδομένα του παίκτη μπορούν να δημοσιοποιηθούν σε τρίτα μέρη

- αν ο παίκτης έχει συναινέσει στη δημοσιοποίηση αυτή,
- αν η δημοσιοποίηση είναι απαραίτητη για την τήρηση των έννομων υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται η Interwetten, ή
- όταν η δημοσιοποίηση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που τηρεί η Interwetten ή τρίτο μέρος, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά παραβιάζουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του παίκτη.

Η Interwetten μεταφέρει δεδομένα σε κράτη εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης εγγυάται ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (π.χ. χρησιμοποιώντας τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της ΕΕσυμφωνώντας με εγκεκριμένες συμβατικές ρήτρες, συμφωνίες εντός ομίλου ή άλλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων θα τα προστατεύσουν).

Στους ακόλουθους όρους β. – στ. περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η Interwetten μοιράζεται προσωπικά δεδομένα. Πρόσθετες πληροφορίες παρατίθενται στον 6ο όρο που ακολουθεί (Cookies, υπηρεσίες τρίτων μερών, plugins κοινωνικών δικτύων και trackers).

β. Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων με παρόχους υπηρεσιών

Η Interwetten δύναται να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όταν οι παίκτες ζητούν μια υπηρεσία, την οποία η Interwetten προσφέρει εν μέρει ή πλήρως μέσω του τρίτου παρόχου, όπως παιχνίδια casino, εικονικά αθλήματα ή eSports. Για τα συγκεκριμένα προϊόντα που προσφέρονται μέσω των ιστοτόπων του παρόχου παιχνιδιών μπορεί να ισχύουν πρόσθετες διατάξεις.
Η Interwetten χρησιμοποιεί, επίσης, αξιόπιστα τρίτα μέρη για να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των παικτών, συμπεριλαμβανομένων -αλλά όχι αποκλειστικά- υπηρεσιών πληρωμής, πληροφοριών τεχνολογίας, στατιστικών και αναφορών, υποστήριξης πελατών, πωλήσεων και υπηρεσιών marketing. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, τα αναφερόμενα τρίτα μέρη έχουν συμβατική δέσμευση με την Interwetten και υποχρέωση να αντιμετωπίζουν τα δεδομένα των παικτών με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα. Η χρήση των εν λόγω δεδομένων περιορίζεται στο βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση του αντίστοιχου έργου. Η Interwetten μεταφέρει δεδομένα σε κράτη εκτός της ΕΕ/του ΕΟΧ, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης εγγυάται ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με αυτό που ισχύει στην Ευρώπη. 

γ. Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων για την ταυτοποίηση στοιχείων (KYC), την πρόληψη απάτης και το ξέπλυμα χρήματος

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των παικτών, να διεξαχθούν έλεγχοι ασφαλείας, να εκτιμηθεί η συμμόρφωση των παικτών με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις έννομες υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ξεπλύματος χρήματος ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της προστασίας των ανηλίκων, τα προσωπικά δεδομένα του παίκτη μπορεί να διασταυρωθούν με βάσεις δεδομένων τρίτων μερών συμπεριλαμβανομένων -αλλά όχι αποκλειστικά- των εταιριών GB Group plc, Jumio Corporation, Veriff OÜ Ταλίν και Bisnode Austria GmbH.

Στο πλαίσιο της επαλήθευσης ταυτότητας των παικτών διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να επεξεργαστούμε φωτογραφίες, βίντεο και αυτόματες εγγραφές παικτών καθώς και βιομετρικά δεδομένα που αφορούν σε παίκτες που έχουν καταγραφεί από τις ενσωματωμένες υπηρεσίες της Veriff. Η ανεξάρτητη εταιρεία επαλήθευσης ταυτότητας Veriff OÜ (έδρα: Niine 11, Ταλίν 10414, Εσθονία) θα επεξεργαστεί τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί και συλλεχθεί για τους σκοπούς που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο και για δικούς της σκοπούς όπως περιγράφονται στο www.veriff.com/privacy-policy

Με κάθε ένδειξη συναλλαγών και/ή δραστηριοτήτων που ίσως εγείρουν υποψίες για εγκληματικές δραστηριότητες, η Interwetten υποβάλλει αναφορά στις αρμόδιες αρχές (π.χ. αστυνομία, αθλητικές ενώσεις, ιδιωτικές οργανώσεις για την καταπολέμηση δολίων και εγκληματικών δραστηριοτήτων σε αθλητικό στοίχημα και/ή τυχερά παιχνίδια).

Στο πλαίσιο αυτό, τα δεδομένα από τις δραστηριότητες των παικτών και τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να μεταφερθούν στην International Betting Integrity Information (IBIA), την Sportradar AG και τις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης.

Επιπλέον, η Interwetten διατηρεί το δικαίωμα να καταγράφει τηλεφωνικές κλήσεις με παίκτες και να προωθεί τις καταγραφές σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αν υπάρχουν ακριβή αποδεικτικά στοιχεία για ποινικά αδικήματα. 

Με την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, ο παίκτης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του σε αυτές τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για πληροφορίες πίστωσης και της διασταύρωσης των παρεχόμενων στοιχείων με βάσεις δεδομένων τρίτων μερών.

Η κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων παικτών είναι επίσης απαραίτητη για την προστασία των παικτών και της εταιρίας μας από εγκληματικές ενέργειες και για την τήρηση των έννομων υποχρεώσεων.

δ. Κοινή χρήση δεδομένων με ρυθμιστικές και εκτελεστικές αρχές

Προκειμένου να τηρεί τις νομικές υποχρεώσεις της, η Interwetten ενδέχεται να υποχρεούται να μεταφέρει τις πληροφορίες εγγραφής παικτών, τα έγγραφα ταυτοποίησης, τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, τις συναλλαγές τυχερών παιχνιδιών και γενικές πληροφορίες για τους λογαριασμούς παικτών σε ρυθμιστικές και εκτελεστικές αρχές εντός της ΕΕ/του ΕΟΧ. Η εν λόγω γνωστοποίηση θα περιλαμβάνει επίσης οποιαδήποτε γνωστοποίηση στις Αρχές Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών σύμφωνα με τη νομική μας υποχρέωση όσον αφορά στην ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (2018/843).

ε. Κοινή χρήση ανώνυμων δεδομένων

Αν και η Interwetten δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει στον ιστότοπο της Interwetten τα δεδομένα από τυχερά παιχνίδια (π.χ. επιτευχθέντα αποτελέσματα), το όνομα του παίκτη, το αρχικό γράμμα του επωνύμου καθώς και τη χώρα διαμονής του παίκτη, με την προϋπόθεση ότι ο παίκτης παραμένει, άμεσα και έμμεσα, μη αναγνωρίσιμος.

στ. Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων για άλλους σκοπούς

Μπορεί να χρειαστεί η κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων για επιπρόσθετους σκοπούς. Ωστόσο, η Interwetten θα δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα μόνο εάν και στο βαθμό που πληρούνται μία ή περισσότερες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στον όρο 5α. 

 

6. Cookies, υπηρεσίες τρίτων μερών, plugins κοινωνικών δικτύων και trackers

α. Cookies

Η Interwetten χρησιμοποιεί cookies στις ιστοσελίδες της, σε εφαρμογές για κινητές συσκευές και σε ενημερωτικά δελτία για να θυμάται τις ενέργειες των χρηστών, να ταυτοποιεί χρήστες, να συλλέγει πληροφορίες πλοήγησης και να πραγματοποιεί συγκεκριμένες στατιστικές αναλύσεις, να επιτρέπει τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, να καθιστά ελκυστικότερες τις ιστοσελίδες της και να βελτιώνει τις υπηρεσίες της.

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που ένας ιστότοπος ζητά να αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του. Το cookie επιτρέπει στον ιστότοπο να "θυμάται" τις ενέργειες ή τις προτιμήσεις του χρήστη για ένα χρονικό διάστημα. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης υποστηρίζουν τη χρήση cookies, αλλά οι παίκτες μπορούν να ρυθμίσουν τα προγράμματα περιήγησής τους, ώστε να τα αποφεύγουν και μπορούν να τα διαγράψουν όποτε επιθυμούν. Εκτός αν έχετε προσαρμόσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να απορρίπτει τα cookies, το σύστημά μας θα εκδίδει cookies με το που επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

Επί του παρόντος χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι cookies:

 1. Προσωρινά cookies (session cookies):
  Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη και διαγράφονται μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Τα προσωρινά cookies δε συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή του χρήστη. Τα προσωρινά cookies επιτρέπουν την αναγνώριση των παικτών στον ιστότοπο της Interwetten, έτσι ώστε τυχόν αλλαγές σελίδας ή επιλογή αντικειμένων ή δεδομένων να καταχωρούνται στη μνήμη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης.
  2. Μόνιμα cookies (persistant cookies):
  Αυτά τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή τη συσκευή του παίκτη και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης και διαρκούν για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο cookie. Η Interwetten χρησιμοποιεί μόνιμα cookies όταν πρέπει να γνωρίζει ποιοι παίκτες είναι για περισσότερες από μία συνεδρίες περιήγησης. Για παράδειγμα, η Interwetten τα χρησιμοποιεί για να θυμάται τις προτιμήσεις των παικτών (π.χ. όνομα χρήστη και γλώσσα) για την επόμενη επίσκεψη. Συμβάλλουν στη βελτίωση της εμπειρίας των παικτών και επιτρέπουν την εξατομικευμένη εμπειρία των παικτών. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες. Η Interwetten χρησιμοποιεί, επίσης, αυτά τα cookies για να βελτιώσει την πλοήγηση στον ιστότοπο και την ασφάλεια του ιστότοπου, αναλύοντας ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, την έκδοση των plugins του φυλλομετρητή, το λειτουργικό σύστημα. Αν οι παίκτες δεν αποδεχθούν αυτά τα cookies, ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργικότητα και η πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της Interwetten.
  3. Διαφημιστικά cookies (advertising cookies):
  Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή στοχευμένου περιεχομένου σε παίκτες που μπορεί να τους ενδιαφέρει. Η Interwetten μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα cookies για να θυμάται τους ιστοτόπους που έχουν επισκεφθεί οι παίκτες και ενδέχεται να τις μοιράζεται με τρίτα μέρη, όπως διαφημιστές ή διαφημιστικές εταιρίες.
  4. Cookies τρίτων μερών (third party cookies):
  Αυτά είναι cookies (ή plugins και ενεργά περιεχόμενα δέσμης ενεργειών - για λεπτομέρειες βλ. τον όρο 6β) που έχουν οριστεί στη συσκευή των παικτών από τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να τους επιτρέπουν την παροχή των υπηρεσιών τους προς εσάς. Η ρύθμιση αυτών των cookies ορίζεται από τις πολιτικές cookies των εκάστοτε τρίτων μερών.

Με την ενεργοποίηση των cookies ένας παίκτης θα λάβει τη βέλτιστη εμπειρία από τις προσφορές της Interwetten. Εντούτοις, αποτελεί αποκλειστική επιλογή του παίκτη να αποδεχτεί τη χρήση τους. Οι παίκτες ενημερώνονται ότι με τον αποκλεισμό όλων των cookies δε θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε υπηρεσία από την Interwetten και ότι μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε μέρος του ιστότοπου. 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τη ρύθμιση και τη διαγραφή τους παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα:

https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

β. Υπηρεσίες τρίτων μερών

Η Interwetten μπορεί να χρησιμοποιεί plugins και ενεργά περιεχόμενα δέσμης ενεργειών (συμπεριλαμβανομένης της JavaScript) από υπηρεσίες τρίτων με σκοπό τη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ή των υπηρεσιών της, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών και τη βελτίωση των προσφορών της. Η Interwetten διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί επιπλέον plugins και ενεργά περιεχόμενα δέσμης ενεργειών οιαδήποτε στιγμή.

Η Interwetten ενημερώνει για τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών τρίτων μερών που χρησιμοποιήθηκαν στις προσφορές της Interwetten. Για τέτοιες υπηρεσίες τρίτων μερών ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες διατάξεις περί απορρήτου αυτών των υπηρεσιών τρίτων. Η ακόλουθη περιγραφή των υπηρεσιών τρίτων μπορεί να μην έχει εξαντληθεί και η Interwetten διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πρόσθετες υπηρεσίες τρίτων ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

β1. Plugins κοινωνικών μέσων

Η Interwetten χρησιμοποιεί plugins κοινωνικών μέσων με σκοπό να προσφέρει τη δυνατότητα στον παίκτη να αλληλεπιδράσει μεταξύ των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και των ιστοσελίδων της Interwetten και, ως εκ τούτου, να μοιραστεί την εμπειρία του παιχνιδιού με άλλους. Τα plugins κοινωνικών μέσων επιτρέπουν στο χρήστη να συνδεθεί τόσο στο λογαριασμό κοινωνικών μέσων όσο και στον Interwetten λογαριασμό και να συνδέσει περιεχόμενο που παρέχεται από την Interwetten στο προφίλ κοινωνικών μέσων του παίκτη. Τα plugins κοινωνικών μέσων συλλέγουν δεδομένα χρηστών, όπως διεύθυνση IP, δεδομένα σύνδεσης, πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο και δεδομένα cookies. Στις ιστοσελίδες της Interwetten είναι ενσωματωμένα τα ακόλουθα plugins κοινωνικών μέσων:

- Facebook: Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland or Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA   https://www.facebook.com/policy.php

- Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

- Pinterest: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA) https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

- Twitter: Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) : http://twitter.com/privacy

- Youtube: YouTube LLC, based in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube is a company of Google Inc. http://www.youtube.com/t/privacy

β2. Ενιαία σύνδεση

Η Interwetten χρησιμοποιεί τεχνολογία ενιαίας σύνδεσης με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης του παίκτη στις ιστοσελίδες της Interwetten και την παροχή δυνατότητας αλληλεπίδρασης μεταξύ του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ή του προφίλ των κοινωνικών μέσων του παίκτη και των ιστοσελίδων της Interwetten. Τα εργαλεία ενιαίας σύνδεσης συλλέγουν δεδομένα χρηστών, όπως διεύθυνση IP, δεδομένα σύνδεσης και δεδομένα cookies.
Στις ιστοσελίδες της Interwetten είναι ενσωματωμένα τα ακόλουθα εργαλεία ενιαίας σύνδεσης:

- Facebook Connect: Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland or Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA https://termsfeed.com/blog/privacy-policy-login-facebook/

- Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

- PayPal: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. L-1150 Luxembourg https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_IE 

- Windows Live: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

β3. Tracking λογισμικό

Η Interwetten χρησιμοποιεί tracking λογισμικό με σκοπό την αξιολόγηση των προτιμήσεων του χρήστη και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση των προσφορών της Interwetten. Το tracking λογισμικό συλλέγει δεδομένα χρηστών, όπως διεύθυνση IP, πρόσβαση στον ιστότοπο, προτιμήσεις διαφήμισης και περαιτέρω πληροφορίες marketing. Στις ιστοσελίδες της Interwetten είναι ενσωματωμένα τα ακόλουθα tracking λογισμικά:

- Adjust: Τα Adjust GmbH και Adjust Inc. χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών mobile analytics και attribution σε εφαρμογές κινητών συσκευών. Αναφορικά με τις υπηρεσίες αυτές η Interwetten ενδέχεται να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα από τους χρήστες των εφαρμογών αυτών. Ωστόσο, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται ανώνυμα και με τέτοιο τρόπο, ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων χωρίς την παροχή επιπλέον πληροφοριών. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της απόδοσης των εκστρατειών marketing και την παροχή αναφορών απόδοσης. Τα δεδομένα δε συνδυάζονται με άλλα δεδομένα που θα επέτρεπαν στο Adjust να ταυτοποιήσει υποκείμενα δεδομένων (παίκτες). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση: (www.adjust.com/terms/privacy-policy/)
Για την απενεργοποίηση του Adjust tracking παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση: (www.adjust.com/forget-device/

- Connextra: Το Connextra αποτελεί μια υπηρεσία της Betgenius Limited, 25a Soho Square, London, W1D 4FA, UK (εφεξής «Connextra») Το Connextra JavaScript είναι εγκατεστημένο στην ιστοσελίδα μας. Αν οι παίκτες έχουν ενεργοποιήσει τη JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής τους και δεν έχουν εγκαταστήσει ένα JavaScript blocker, το πρόγραμμα περιήγησής τους ενδέχεται να μεταδώσει προσωπικές πληροφορίες στο Connextra. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου του Connextra παρακαλούμε να επισκεφτείτε το: http://www.betgenius.com/privacy-policy/. Για να αποτραπεί η εκτέλεση του κώδικα Connextra JavaScript συνολικά, οι παίκτες μπορούν να εγκαταστήσουν ένα JavaScript blocker, π.χ. www.noscript.net.

-Emarsys: Emarsys eMarketing Systems AG, Maerzstrasse 1, 1150 Vienna. Η Interwetten χρησιμοποιεί το Emarsys ως πάροχο cloud marketing λογισμικού για επικοινωνία μέσω email, συνδυάζοντας τη μηχανική μάθηση και την επιστήμη των δεδομένων με την εξατομίκευση και πολυκαναλική παράδοση για τη μεγιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/. Για να καταργήσετε την εγγραφή σας στο Emarsys παρακαλούμε να στείλετε email στο: unsubscribe@emarsys.com

-Google Ads/Marketing Platform: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (εφεξής «Google»). Η Interwetten χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Google για την εκ νέου συμμετοχή των επισκεπτών που είναι πιθανό να γίνουν πελάτες βάσει της online συμπεριφοράς του επισκέπτη σε ιστότοπους.  http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

-Salesforce: SFDC Ireland Limited, 3rd and 4th Floor, 1 Central Park Block G, Central Park, Leopardstown, 18 Dublin, Ireland. Η Interwetten χρησιμοποιεί λειτουργίες του Salesforce Marketing Cloud για την ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η Interwetten χρησιμοποιεί την Weseo Digital Service GmbH, Gewerbepark 523, A-8225 Pöllau κατά τη χρήση του Salesforce Marketing Cloud. 

Cookies, pixels ή αρχεία gif χρησιμοποιούνται για να ενημερώνεται η Interwetten για τα ενδιαφέροντα των πελατών στο newsletter.  Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ :  https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/

 

β4. Ανάλυση ιστοτόπου

Η Interwetten χρησιμοποιεί εργαλεία ανάλυσης ιστοτόπου με σκοπό την κατανόηση της συμπεριφοράς του παίκτη στις ιστοσελίδες της Interwetten και, ως εκ τούτου, τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει η Interwetten. Τα εργαλεία ανάλυσης ιστοτόπου συλλέγουν δεδομένα χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό cookies και τον εντοπισμό διεύθυνσης IP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies στις ιστοσελίδες της Interwetten, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική cookies. Στις ιστοσελίδες της Interwetten είναι ενσωματωμένα τα ακόλουθα εργαλεία ανάλυσης ιστοτόπου:

- Google Analytics/Tag Manager/Firebase: Το Google Analytics χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των cookies, για να βοηθά τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συλλέγει το Google Analytics για τη χρήση του ιστότοπου μεταδίδονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google, οι οποίοι μπορεί να λειτουργούν εκτός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και εκτός των κρατών-μερών της συμφωνίας για τον ΕΟΧ. Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί έναν κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics, στον οποίο προστίθεται η ανωνυμοποίηση IP για την ενεργοποίηση της ανώνυμης συλλογής των IP διευθύνσεων (η αποκαλούμενη IP masking). Η Google χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες πληροφορίες εκ μέρους του διαχειριστή του ιστότοπου για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου, τη σύνταξη αναφορών για τη δραστηριότητα στον ιστότοπο και για την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα στον ιστότοπο και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του ιστότοπου. Το Google Analytics δε θα συσχετίσει τη δική σας IP διεύθυνση με άλλα δεδομένα που διατηρεί η Google. Το Google Tag manager διαχειρίζεται όλες τις ετικέτες της Google και τρίτων μερών σε ένα μέρος. Το Google firebase παρακολουθεί και αναλύει την απόδοση των εφαρμογών κινητών συσκευών της Interwetten. Οι παίκτες μπορούν να αρνηθούν τη χρήση των Google cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής τους. Ωστόσο, αν το πραγματοποιήσουν αυτό οι παίκτες, ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπου αυτού.  http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

- Adjust (βλ. όρο 6 β3.)

- Hotjar: Hotjar Ltd. Level 2 St Julians Business Center, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. Το Hotjar χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των cookies, για να βοηθά τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πολιτική Απορρήτου παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.hotjar.com/privacy. Για την απενεργοποίηση του  Hotjar tracking παρακαλούμε επισκεφτείτε το: (https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out)

 

β5. Τρίτοι πάροχοι παιχνιδιών

Στο πλαίσιο των προσφορών της Interwetten για το καζίνο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν παιχνίδια καζίνο που προέρχονται από τρίτους παρόχους. Για τα παιχνίδια που παρέχονται μέσω ιστοσελίδων παρόχων παιχνιδιών ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες διατάξεις. Περισσότερες πληροφορίες για τους τρίτους παρόχους παρέχονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Η Interwetten διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οιαδήποτε στιγμή επιπρόσθετους παρόχους παιχνιδιών καζίνο.

Η Interwetten χρησιμοποιεί, επίσης, το WhatMessage, μια πλατφόρμα που παρέχεται από την Burda Direct Interactive GmbH Hauptstraße 130 D-77656 Offenburg, η οποία χρησιμοποιεί WhatsApp, Facebook Messenger, Insta, Telegram για τη διανομή στους χρήστες λειτουργιών συνομιλίας, διαφημίσεων και πληροφοριών για προϊόντα. Για τη χρήση της υπηρεσίας μπορούν να μεταφερθούν στην Burda Direct προσωπικά δεδομένα όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και το προφίλ του χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: http://whatsmessage.de/datenschutz.html

7. Αποθήκευση

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται στην Interwetten για το χρονικό διάστημα που ο παίκτης είναι πελάτης της Interwetten. Όταν ο παίκτης καταργήσει τον Interwetten λογαριασμό του, τα προσωπικά του δεδομένα θα παραμείνουν αποθηκευμένα για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τους σκοπούς όπως ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και τις ισχύουσες έννομες υποχρεώσεις. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που δεν μπορούν να διαγραφούν για τεχνικούς και/ή νομικούς λόγους.

8. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Όλα τα δεδομένα τυγχάνουν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Η Interwetten λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων και για την πρόληψη τυχαίας ή παράνομης επεξεργασίας, δημοσιοποίησης, καταστροφής, απώλειας, τροποποίησης ή ζημίας. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες πληρωμής θα κρυπτογραφούνται πάντοτε κατά την επεξεργασία δεδομένων. 

Ενώ οι ευαίσθητες πληροφορίες προστατεύονται με τη χρήση του online πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης SSL, η Interwetten καταβάλλει κάθε λογική προσπάθεια για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών και σε όλους τους άλλους τομείς. 

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Interwetten ή υπάλληλοι τρίτων μερών που έχουν συμβατική υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αρχές της προστασίας των δεδομένων έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των παικτών. Η Interwetten παρακολουθεί την αξιοπιστία και την εχεμύθεια όλων των υπαλλήλων της. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, όλοι οι υπάλληλοι εκπαιδεύονται σχετικά με τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων. Όλοι οι σχετικοί διακομιστές βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον.

Κρυπτογράφηση δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών κατά την επικοινωνία με το πρόγραμμα περιήγησης, η Interwetten χρησιμοποιεί την τεχνολογία κρυπτογράφησης της εταιρίας πιστοποίησης Thawte. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές προστατεύονται μέσω του συστήματος ασφαλείας ενός εταίρου παγκοσμίου κύρους.

Λοιπά τεχνικά μέτρα ασφαλείας

Επιπλέον, όλα τα προσωπικά δεδομένα των παικτών προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με τείχος προστασίας (firewall) και συστήματα πρόληψης αυθαίρετων επισυνδέσεων.

9. Δικαιώματα των παικτών


Ο παίκτης έχει το δικαίωμα να 

- ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα
- ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων
- αποσύρει τη συναίνεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (π.χ. για σκοπούς marketing)
- ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων
- λαμβάνει δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή (φορητότητα δεδομένων)
- ζητήσει τον περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
- αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Κάποια από τα προαναφερθέντα δικαιώματα μπορούν να ισχύουν μόνο υπό ορισμένες συνθήκες, όπως ορίζονται στη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Όλα τα αιτήματα σχετικά με προσωπικά δεδομένα ή προαναφερθέντα δικαιώματα μπορούν να αποστέλλονται στον επόπτη προστασίας δεδομένων (3ος όρος).


10. Υποβολή καταγγελίας

Σε περίπτωση που ο παίκτης δεν είναι ικανοποιημένος με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

11. Αναθεώρηση Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου


Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου υπόκειται σε αλλαγές κατά καιρούς. Αν και οι παίκτες πάντα ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, συνιστάται η τακτική ανάγνωση της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και των αναθεωρήσεών της.


Έκδοση 1.5 - επικαιροποιημένη στις 13.07.2022