Πολιτική cookies

Παρακαλούμε να αφιερώσετε χρόνο να διαβάσετε και να κατανοήσετε την παρούσα Πολιτική Cookies που παρέχεται για την ενημέρωσή σας ως Χρήστη του Ιστοτόπου Μας για λόγους διαφάνειας αναφορικά με τη χρήση των cookies και των σχετικών τεχνολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπό Μας.

Download PDF

1. Çerezler

1.1. Τι είναι το cookie;
Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής Σας από μια ιστοσελίδα που επισκέπτεστε. Ένα αρχείο cookie αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησής Σας και επιτρέπει στον Ιστότοπο να Σας αναγνωρίσει και να κάνει την επόμενη επίσκεψή Σας πιο εύκολη και την Υπηρεσία πιο χρήσιμη για Σας. Τα cookies δεν περιέχουν συνήθως πληροφορίες που ταυτοποιούν έναν χρήστη. Σε περίπτωση που στα cookies περιέχονται Προσωπικά Δεδομένα, ισχύουν οι ίδιοι όροι που αναφέρονται στη Δήλωση Περί Απορρήτου.

Τα cookies μπορούν να ταξινομηθούν είτε ως "συνεδρίας" είτε ως "μόνιμα", ανάλογα με τη διάρκεια παραμονής τους στο πρόγραμμα περιήγησής Σας. Τα cookie συνεδρίας διαρκούν για όσο διάστημα διατηρείτε ανοιχτό το πρόγραμμα περιήγησής Σας. Λήγουν όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής Σας. Τα μόνιμα cookies λήγουν σε μια καθορισμένη χρονική στιγμή ή αν τα διαγράψετε χειροκίνητα από το πρόγραμμα περιήγησής Σας, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Τα cookies στον Ιστότοπό μας δημιουργούνται είτε από Μας είτε από τρίτα μέρη.

1.2. Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

1.2.1. Αναγκαία Cookies:Τα αναγκαία cookies κάνουν έναν ιστότοπο φιλικό προς τον χρήστη, καθώς επιτρέπουν τις βασικές του λειτουργίες, όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστοτόπου. Ο Ιστότοπός Μας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς τα συγκεκριμένα cookies που είναι αυστηρώς απαραίτητα για την παροχή της διαδικτυακής Μας υπηρεσίας. Μπορούν επίσης να τεθούν προς συμμόρφωση με νομική υποχρέωση. Τα Αναγκαία Cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• TRUENDO Privacy Management
Πάροχος: TRUENDO Technologies GmbH
Σκοπός: Τεχνική υποστήριξη για την εύρυθμη λειτουργία του Ιστοτόπου.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Google Tag Manager
Πάροχος: Google Ireland Ltd
Σκοπός: Τεχνική υποστήριξη για την εύρυθμη λειτουργία του Ιστοτόπου.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Sportradar widgets
Πάροχος: Sportradar AG
Σκοπός: Τεχνική υποστήριξη για την εύρυθμη λειτουργία του Ιστοτόπου.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Akamai CDN
Πάροχος: Akamai Technologies, Inc.
Σκοπός: Τεχνική υποστήριξη για την εύρυθμη λειτουργία του Ιστοτόπου.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Yieldlab
Πάροχος: Yieldlab AG
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Αυτό επιτρέπει στο λογισμικό διαχείρισης απορρήτου του παρόντος Ιστοτόπου να διαμορφώνει σωστά τις παραμέτρους που σχετίζονται με το απόρρητο.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

1.2.2. Μη Αναγκαία Cookies:Σε αυτά ανήκουν τα cookies που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των αναγκαίων cookies. Τα μη αναγκαία cookies απαιτούν τη συναίνεσή Σας. Στον Ιστότοπό Μας χρησιμοποιούμε μη αναγκαία cookies, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

(i) Cookies Διαφήμισης: Τα συγκεκριμένα cookies αποτυπώνουν το ενδιαφέρον Σας για τα προϊόντα Μας, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε διαφημίσεις με περιεχόμενο πιο σχετικό και χρήσιμο για Σας. Αν δεν επιτρέψετε τα cookies αυτά, θα εμφανίζονται λιγότερο στοχευμένες διαφημίσεις ή και καθόλου:

• Semasio:
Πάροχος: Semasio
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Eyeota
Πάροχος: Eyeota Pte Ltd
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Google Ads
Πάροχος: Google Ireland Ltd
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Beeswax
Πάροχος: Beeswax
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Casale Media
Πάροχος: Casale Media Inc.
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Pubmatic
Πάροχος: PubMatic Inc.
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Adition Ads
Πάροχος: ADITION technologies AG
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Bing Ads
Πάροχος: Microsoft Corporation
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Exelate
Πάροχος: The Nielsen Company LLC
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• AdSafety
Πάροχος: Online Solution Int Ltd. (DE)
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Connextra
Πάροχος: Genius Sports Group Limited
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Neustar
Πάροχος: NeuStar, Inc.
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Smartstream.tv
Πάροχος: SMARTSTREAM.TV GmbH
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Getback
Πάροχος: adfocus GmbH
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Bidswitch
Πάροχος: BIDSWITCH GmbH
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Yoc Ads
Πάροχος: YOC AG
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Appnexus
Πάροχος: AppNexus Inc.
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Lotame
Πάροχος: Lotame Solutions, Inc.
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Seedtag Ads
Πάροχος: SEEDTAG ADVERTISING S.L.
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Facebook Ads
Πάροχος: Facebook Inc
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Ströer Media
Πάροχος: Ströer Media Deutschland GmbH
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Freewheel
Πάροχος: FreeWheel Media, Inc.
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• SpotX
Πάροχος: SpotX Inc.
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Tapad
Πάροχος: Tapad Inc.
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

(ii) Cookies Στατιστικών: Αυτού του είδους τα cookies Μάς βοηθούν να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τον Ιστότοπό Μας συλλέγοντας πληροφορίες για τα κλικ, τον χρόνο που αφιερώθηκε στον Ιστότοπο, τις σελίδες που επισκέφθηκαν τον Ιστότοπο, τη συχνότητα και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται:

• Google Analytics
Πάροχος: Google Ireland Ltd
Σκοπός: Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό νέων συνεδριών/επισκέψεων. Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του Ιστοτόπου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση του Ιστοτόπου.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Emetriq Analytics
Πάροχος: Emetriq GmbH
Σκοπός: Συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του Ιστοτόπου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση του Ιστοτόπου.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Scrabresearch Analysis
Πάροχος: Emarsys North America Inc
Σκοπός: Συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του Ιστοτόπου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση του Ιστοτόπου.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Hotyesr
Πάροχος: Hotyesr Ltd
Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της επιτυχίας διαφόρων προσεγγίσεων μάρκετινγκ και τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του Ιστοτόπου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση του Ιστοτόπου.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Roku Analytics
Πάροχος: dataxu®
Σκοπός: Συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του Ιστοτόπου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση του Ιστοτόπου.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Emarsys
Πάροχος: Emarsys North America Inc
Σκοπός: Συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του Ιστοτόπου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση του Ιστοτόπου.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Salesforce Analytics
Πάροχος: salesforce.com Inc.
Σκοπός: Συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του Ιστοτόπου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση του Ιστοτόπου.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Google Optimize
Πάροχος: Google Ireland Ltd
Σκοπός: Bu çerez, çeşitli pazarlama yaklaşımlarının başarısını belirlemek ve web sitesi ziyaretçileri hakkında istatistiksel bilgi toplamak için kullanılır. Bu veriler web sitesini optimize etmek ve iyileştirmek için kullanılır.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Rhythmone
Πάροχος: RhythmOne, LLC
Σκοπός: Συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του Ιστοτόπου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση του Ιστοτόπου.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• Adobe Audience Manager
Πάροχος: Adobe Inc.
Σκοπός: Συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του Ιστοτόπου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση του Ιστοτόπου.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• MathTag
Πάροχος: MediaMath Inc.
Σκοπός: Συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του Ιστοτόπου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση του Ιστοτόπου.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings

• AdForm
Πάροχος: Adform
Σκοπός: Συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του Ιστοτόπου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση του Ιστοτόπου.
Διάρκεια: https://www.interwetten.gr/?truendo_open=cookie_settings


2. Plugins Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Ενδέχεται να τοποθετήσουμε στον Ιστότοπο κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης και/ή plugins που Σας επιτρέπουν να συνδεθείτε με το κοινωνικό δίκτυο που έχετε επιλέξει και να μοιραστείτε την εμπειρία του παιχνιδιού με άλλους. Τα plugins μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στον χρήστη να συνδεθεί τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στο λογαριασμό του και να συνδέσει το περιεχόμενο που παρέχουμε με το προφίλ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του παίκτη. Τα plugins μέσων κοινωνικής δικτύωσης συλλέγουν Δεδομένα του Χρήστη, όπως διεύθυνση IP, δεδομένα σύνδεσης στον λογαρισμό, πρόσβαση σε ιστότοπο και δεδομένα cookie.

Στις Ιστοσελίδες Μας είναι ενσωματωμένα τα ακόλουθα plugins μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

• Facebook: Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland or Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA https://www.facebook.com/policy.php

• Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

• Pinterest: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA) https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

• Twitter: Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) : http://twitter.com/privacy

• Youtube: YouTube LLC, based in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube Google Inc. http://www.youtube.com/t/privacy

3. Ενιαία σύνδεση

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία ενιαίας σύνδεσης με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής Σας στον Ιστότοπό Μας και την παροχή δυνατότητας αλληλεπίδρασης μεταξύ του φορέα παροχής υπηρεσιών ή του προφίλ των μέσων κοινωνική δικτύωσης που έχετε επιλέξει και του Ιστοτόπου Μας. Τα εργαλεία ενιαίας σύνδεσης συλλέγουν δεδομένα χρηστών, όπως διεύθυνση IP, δεδομένα σύνδεσης στον λογαριασμό και δεδομένα cookie.

Στις Ιστοσελίδες Μας είναι ενσωματωμένα τα ακόλουθα εργαλεία ενιαίας σύνδεσης:

• Facebook Connect: Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland or Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA https://termsfeed.com/blog/privacy-policy-login-facebook/

• Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA http://http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

• PayPal: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. L-1150 Luxembourg http://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_IE

• Windows Live: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

3.1. Tracking λογισμικό

Χρησιμοποιούμε tracking λογισμικό με σκοπό την αξιολόγηση των προτιμήσεων του χρήστη και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση των προσφορών Μας. Το tracking λογισμικό συλλέγει Δεδομένα του Χρήστη, όπως διεύθυνση IP, πρόσβαση στον Ιστότοπο, προτιμήσεις διαφήμισης και περαιτέρω πληροφορίες marketing. Στον Ιστότοπό Μας είναι ενσωματωμένο το ακόλουθο tracking λογισμικό ως κώδικας JavaScript:

- Adjust:Οι Adjust GmbH και Adjust Inc. χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης και υπηρεσίες απόδοσης σε εφαρμογές κινητών συσκευών. Σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες, ενδέχεται να συλλέξουμε, να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα δεδομένα από τους Χρήστες των εφαρμογών αυτών. Ωστόσο, η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται ανώνυμα και με τρόπο που τα Δεδομένα δεν μπορούν πλέον να συνδεθούν με συγκεκριμένο άτομο χωρίς να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες. Τα Δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της απόδοσης των καμπανιών μάρκετινγκ και την παροχή αναφορών απόδοσης. Τα Δεδομένα δε συνδυάζονται με άλλα Δεδομένα που θα επέτρεπαν στην Adjust να ταυτοποιήσει τα υποκείμενα των Δεδομένων (παίκτες). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.adjust.com/terms/privacy-policy/. Για απόρριψη του Adjust tracking επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.adjust.com/forget-device/

4. Πώς να ελέγξετε τα cookies

Σήμερα τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Σάς επιτρέπουν να ελέγχετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων και των προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησης της επιλογής σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies ή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής Σας να Σας ειδοποιεί όταν αποστέλλονται cookies. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή Σας και μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής Σας ώστε να αποτρέπεται η τοποθέτησή τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το κάνετε αυτό, ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόζετε κάποιες προτιμήσεις χειροκίνητα κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να δείτε ποια cookies έχουν οριστεί και πώς να τα διαχειριστείτε και να τα διαγράψετε, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org.

Απαιτείται η συναίνεσή Σας για όλα τα μη αναγκαία cookies, η οποία παρέχεται επιλέγοντας το επιθυμητό στο αναδυόμενο παράθυρο κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Επιπλέον, αν επιθυμείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies σε σχέση με τον Ιστότοπό μας, πατήστε εδώ.

Όσο αφορά στα εργαλεία τρίτων που αναφέρονται παραπάνω, απαιτείται η συναίνεσή Σας για την ενσωμάτωση τέτοιων εργαλείων στις Ιστοσελίδες μας.

5. Αλλαγές στην Πολιτική Cookies

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτή την Πολιτική κατά καιρούς. Σε περίπτωση που κάνουμε σημαντικές αλλαγές, θα Σας ενημερώσουμε, ωστόσο παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν την Πολιτική για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε την επικαιροποιημένη έκδοση.


Version 2.0, 31/08/2022