Λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα (αρ.50, παρ.12, Ν.4002/2011)

Κανόνες Αθλητικών στοιχημάτων


Κάθε παίκτης που τοποθετεί στοίχημα συναινεί στους παρόντες κανόνες για τα αθλητικά στοιχήματα, καθώς και στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Rebels Gaming Ltd (εφεξής «Betrebels») που ισχύουν συμπληρωματικά για τα αθλητικά στοιχήματα της Betrebels. Τα αθλητικά στοιχήματα της Betrebels διαχειρίζεται η Rebels Gaming Ltd.

Οι σχετικοί κανόνες, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και άλλοι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιούνται κατά καιρούς κατά τη διακριτική ευχέρεια της Betrebels Ltd. Ο παίκτης θα ενημερώνεται εκ των προτέρων για οποιαδήποτε αλλαγή και θα πρέπει να επιβεβαιώσει την αποδοχή των νέων όρων πριν αυτοί εφαρμοστούν.

Για τις προωθητικές ενέργειες και τις ειδικές προσφορές ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις, τους οποίους πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά προτού αποδεχθείτε οποιαδήποτε προωθητική προσφορά. Σύνδεσμος προς τους επιμέρους όρους και προϋποθέσεις κάθε προσφοράς εμφανίζεται στην οθόνη της αντίστοιχης προωθητικής ενέργειας.

Σε κάθε αθλητικό στοίχημα μετέχουν διάφοροι μεσάζοντες: αφενός ο πράκτορας (Rebels Gaming Ltd, 177A St. Moritz, Tower Raod, Sliema SLM 1603, Malta), ο οποίος διαχειρίζεται στοιχήματα για αθλητικά γεγονότα σύμφωνα με την άδεια που διαθέτει, και αφετέρου ο παίκτης.

Οι εργαζόμενοι της Rebels Gaming Ltd και οι στενοί συγγενείς τους απαγορεύεται να μετέχουν σε προσφορές στοιχημάτων, προωθητικές ενέργειες ή ειδικές προσφορές της Betrebels.

Με την τοποθέτηση στοιχήματος, ο παίκτης βεβαιώνει ότι δεν γνωρίζει το αποτέλεσμα του αντίστοιχου αθλητικού γεγονότος.

Επιπλέον, ο παίκτης βεβαιώνει ότι είναι τουλάχιστον 21 ετών. Η Rebels Gaming Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει τη δηλωθείσα ηλικία του παίκτη και να αποκλείει παίκτες από τις υπηρεσίες της, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες αναφορικά με την τήρηση του ελάχιστου ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο πελάτης είναι ανήλικος, όλα του τα κέρδη παρακρατούνται και ο λογαριασμός του στη Betrebels δεσμεύεται άμεσα.

Ο παίκτης δεν δύναται να τοποθετεί στοιχήματα ως μέλος ομάδας παικτών ή ως μεμονωμένος πελάτης που έχει εγγραφεί περισσότερες της μίας φοράς ή έχει ανοίξει εικονικούς λογαριασμούς επιχειρώντας να παρακάμψει τα όρια που προβλέπονται από τους παρόντες κανόνες αθλητικών στοιχημάτων – στο δικό του όνομα ή στο όνομα τρίτου μέρους, επικοινωνώντας με ένα ή περισσότερα άτομα ή τοποθετώντας συνδυασμούς στοιχημάτων, χρησιμοποιώντας άτομα εν είδει εκπροσώπων, ενεργώντας ως άτομο εν είδει εκπροσώπου, στοιχηματίζοντας με τον λογαριασμό άλλου ατόμου – ή ενεργώντας σε συνεργία χρησιμοποιώντας ανεπίτρεπτα εργαλεία λογισμικού.

Τέλος, ο παίκτης αναγνωρίζει ότι το αθλητικό στοίχημα ισοδυναμεί με τυχερό παιχνίδι, ότι ο κίνδυνος απώλειας χρημάτων είναι αυτονόητος και ότι η συμμετοχή του είναι πλήρως εκούσια. Η συμμετοχή στο πλευρό του παίκτη δεν επιτρέπεται. Ο παίκτης αποδέχεται ότι ο πράκτορας διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να εμποδίσει την πρόσβαση ορισμένων παικτών κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.


1. Τοποθέτηση στοιχήματος

Προτού ο παίκτης τοποθετήσει ένα στοίχημα, οφείλει να διαβάσει και να αποδεχτεί τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και τους παρόντες κανόνες αθλητικών στοιχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τα ελάχιστα πονταρίσματα, τις μέγιστες πληρωμές και τα μέγιστα πονταρίσματα.

Ο πράκτορας δέχεται στοιχήματα που τοποθετούνται σωστά από τον παίκτη με κλικ του ποντικιού, εφόσον υπάρχει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο στον λογαριασμό Betrebels και εφόσον τηρούνται οι παρόντες κανόνες και οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, χωρίς να εκδίδει επιβεβαίωση στην καταχωρημένη διεύθυνση της εταιρείας. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη επικοινωνία του πράκτορα (π.χ. ειδοποιήσεις, πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό κ.λπ.) δεν έχει καμία επίδραση στην προηγούμενη σύναψη σύμβασης και στη νομική της ισχύ στην καταχωρημένη διεύθυνση του πράκτορα.

Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή αποδόσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τοποθέτησης ενός στοιχήματος (κατά κανόνα εντός 5 ως 10 δευτερολέπτων), τα στοιχήματα με αυξημένη απόδοση γίνονται αυτόματα δεκτά με την απόδοση που επέλεξε ο πελάτης. Στοιχήματα με μειωμένη απόδοση δεν γίνονται δεκτά, ωστόσο ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει το στοιχηματικό κουπόνι και να το τοποθετήσει εκ νέου.

Κάθε στοίχημα που γίνεται δεκτό με τον παραπάνω τρόπο δεν δύναται να αλλάξει ή να ακυρωθεί από τον παίκτη μεταγενέστερα. Ο πράκτορας, πάντως, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα ως την έναρξη του γεγονότος, χωρίς να δηλώσει τον λόγο. Μετά την έναρξη ενός γεγονός, η Betrebels δύναται να ακυρώσει στοιχήματα, εάν δει ότι ο παίκτης παραβιάζει τους παρόντες κανόνες ή τους εκάστοτε ισχύοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή, ειδικότερα, εάν θεωρεί ύποπτος μεθόδευσης/στησίματος ή συμμετοχής σε συνεργία ή δημιουργίας ομάδας πελατών ή τήρησης διπλών λογαριασμών στοιχημάτων ή χρίσης ατόμων εν είδει εκπροσώπων για την τοποθέτηση στοιχημάτων εκ μέρους του.

Αναφορικά με το περιεχόμενο όλων των στοιχημάτων ισχύουν μόνο τα αρχεία που τηρεί ο πράκτορας. Οι καταστάσεις λογαριασμού τροποποιούνται μόνο για να αποκατασταθεί τυχόν προφανές σφάλμα ή τυπογραφικό λάθος ή λάθος υπολογισμό. Ποντάρισμα θεωρείται μόνο το ποσό που έχει καταχωρηθεί και έχει επιβεβαιωθεί από τον πράκτορα.

Οι προωθητικές ενέργειες και οι ειδικές προσφορές του πράκτορα ισχύουν μόνο για την περίοδο που προσδιορίζεται. Όταν οι προωθητικές ενέργειες και οι ειδικές προσφορές απευθύνονται ειδικά σε συγκεκριμένο άτομο ή λογαριασμό αθλητικού στοιχήματος, οι προσφορές ισχύουν μόνο για τα άτομα ή λογαριασμούς που προσδιορίζονται.

Η απόφαση για την πληρωμή των ειδικών προωθητικών ενεργειών ή των προσφορών εναπόκειται αποκλειστικά στην Rebels Gaming Ltd. Ο πράκτορας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα διακριτικής ευχέρειας να παύσει ή να ακυρώσει κάποια προωθητική ενέργεια ή ειδική προσφορά ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλοι οι κανονισμοί και οι όροι των αθλητικών στοιχημάτων της Betrebels ισχύουν εξίσου και για τη λειτουργία της Εξαργύρωσης. Η Betrebels δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το χαρακτηριστικό της Εξαργύρωσης θα είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, τεχνικά θέματα, ανθρώπινο λάθος, υπόνοιες για απάτη ή άλλες περιστάσεις πέραν του ελέγχου της Betrebels, ενδέχεται να οδηγήσουν στη μη διαθεσιμότητα της Εξαργύρωσης για ένα συγκεκριμένο γεγονός ή για αγορά στοιχημάτων, ακόμη κι αν η λειτουργία έχει ήδη διαφημιστεί. Η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να αναστείλει προσφορές για Εξαργύρωση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το στοίχημα του παίκτη ισχύει όπως έχει αρχικά τοποθετηθεί, εκτός κι αν η Εξαργύρωση είναι διαθέσιμη και προσφέρεται από τη Betrebels κατόπιν αίτησης.

Αν για τεχνικούς λόγους, λόγω λάθους στις υποκείμενες πιθανότητες ή για οποιοδήποτε άλλη αιτία έχουν εξαργυρωθεί λάθος στοιχηματικά ποσά, η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την επιλογή της Εξαργύρωσης και να ακυρώσει τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ισχύει το στοίχημα του παίκτη όπως είχε τοποθετηθεί αρχικά. Ο ίδιος κανόνας ισχύει κι αν υπάρχει βάσιμη υποψία ότι η αίτηση για Εξαργύρωση πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη ενός γεγονότος, το αποτέλεσμα του οποίου είναι γνωστό στον παίκτη.

Η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει την επιλογή της Εξαργύρωσης σε ατομική βάση. Η Εξαργύρωση δεν είναι διαθέσιμη για δωρεάν στοιχήματα και στοιχήματα με χρήματα μπόνους.Εάν έχετε απορίες αναφορικά με τους παρόντες κανόνες αθλητικών στοιχημάτων ή τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, η Rebels Gaming Ltd. βρίσκεται στη διάθεση σας για να απαντήσει στα ερωτήματα σας, τα οποία μπορείτε να αποστέλλετε μέσω e-mail στη διεύθυνση: service@interwetten.gr.


2. Ειδικοί κανόνες

Εάν ένα αθλητικό γεγονός δεν λάβει χώρα όπως έχει ανακοινωθεί στο διαδίκτυο (π.χ. αν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ή ο αντίπαλος), το στοίχημα θεωρείται άκυρο και όλα τα πονταρίσματα επιστρέφονται. Ωστόσο, τα στοιχήματα δεν θεωρούνται άκυρα αν η γηπεδούχος ομάδα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να παίξει στο δικό της στάδιο ή γήπεδο και επιλέξει τη διεξαγωγή του αγώνα στις εγκαταστάσεις άλλης ομάδας, αν το γήπεδο/στάδιο της γηπεδούχου ομάδας κλείσει προσωρινά ή αν ο αγώνας διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο.

Αν κάποιο στοίχημα τοποθετηθεί μετά την έναρξη του αγώνα ή αν το ποντάρισμα δεν καταβληθεί πριν από την έναρξη του αγώνα, το στοίχημα θεωρείται άκυρο, υπολογίζεται με απόδοση 1,00 και το ποντάρισμα επιστρέφεται. Στα ζωντανά (σε εξέλιξη) στοιχήματα, κάθε στοίχημα που τοποθετείται (= λαμβάνεται) μετά τον σχετικό αγώνα είναι άκυρο, υπολογίζεται με απόδοση 1,00 και το ποντάρισμα επιστρέφεται.

Ο νικητής ενός αθλητικού αγώνα καθορίζεται με απόφαση των κριτών στις 24:00 τα μεσάνυχτα την ημέρα του αγώνα (τοπική ώρα στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα). Το αυτό ισχύει και για τα μακροπρόθεσμα στοιχήματα. Τυχόν αλλαγή στα αποτελέσματα μετά από αυτήν την ώρα και για οποιονδήποτε λόγο δεν επηρεάζει τα κέρδη.

Στο (ευρωπαϊκό) ποδόσφαιρο, το χόκεϊ επί πάγου και το χάντμπολ, καθοριστικά είναι τα αποτελέσματα που διαμορφώνονται μετά την προγραμματισμένη διάρκεια του αγώνα. Οποιαδήποτε παράταση, χτυπήματα πέναλτι κ.λπ. δεν επηρεάζει στα κέρδη, με εξαίρεση τα ειδικά στοιχήματα, τα οποία επισημαίνονται κατάλληλα.

Εάν ένα παιχνίδι/αγώνας εγκαταλειφτεί, τα ειδικά στοιχήματα για σκορ που έχουν ήδη σημειωθεί, όπως «πρώτος σκόρερ» ή «στοίχημα ημιχρόνου», διευθετούνται στη βάση του σκορ του χρονικά μειωμένου παιχνιδιού/αγώνα.

Στο Αμερικανικό ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το μπέιζμπολ η παράταση συνυπολογίζεται για τους σκοπούς διευθέτησης του στοιχήματος. Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποτελούν τα ειδικά στοιχήματα, τα οποία και θα επισημαίνονται εμφανώς.

Για στοιχήματα NHL χάντικαπ, επίσημο είναι το σκορ που περιλαμβάνει την παράταση. Για στοιχήματα σε αγώνες NHL (με τρία πιθανά αποτελέσματα με επιλογή ισοπαλίας), NHL – πόσα γκολ και NHL – πρώτο γκολ, επίσημο είναι το σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας (60 λεπτά).

Εάν δεν υπάρχει νικητής με πλεόνασμα πόντων (π.χ. μια ομάδα με μείον έξι πόντους χάντικαπ κερδίζει με σκορ ακριβώς έξι βαθμών), το σκορ είναι ισοπαλία και το στοίχημα υπολογίζεται με απόδοση 1,00. Το ποντάρισμα επιστρέφεται.

Εάν ένας αγώνας που έχει κηρυχτεί άκυρος επαναληφτεί μέχρι το τέλος της δεύτερης μέρας μετά τη διεξαγωγή του (τοπική ώρα στον τόπο διεξαγωγής), το στοίχημα ισχύει για τον επαναπρογραμματισμένο αγώνα.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ένας αγώνας δεν διεξαχθεί την προγραμματισμένη ημερομηνία ή εάν λήξει χωρίς επίσημο σκορ και δεν επαναληφτεί μέχρι το τέλος της δεύτερης ημερολογιακής μέρας μετά τη διεξαγωγή του, τα πονταρίσματα επιστρέφονται, με εξαίρεση τους αγώνες (ευρωπαϊκού) ποδοσφαίρου και χόκεϊ επί πάγου που διακόπτονται μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Στο τένις, τα τοιχώματα ισχύουν εφόσον ο αγώνας διεξάγεται κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Αν το αποτέλεσμα ενός αγώνα τένις, βόλεϊ, μπιτς βόλεϊ, darts, μπάντμιντον, σνούκερ, bowls ή πινγκ-πονγκ επηρεαστεί από τη μη εμφάνιση, απόσυρση / εγκατάλειψη ή τον αποκλεισμό ενός παίκτη, ή αν ο αγώνας δε συνεχιστεί μέχρι την προγραμματισμένη λήξη του για οποιουσδήποτε λόγους, τα πονταρίσματα επιστρέφονται. Στα στοιχήματα συνδυασμού και συστήματος τα πονταρίσματα αξιολογούνται με απόδοση 1,0.

Εξαιρέσεις στο συγκεκριμένο κανόνα αποτελούν τα γεγονότα που έχουν ολοκληρωθεί εντός του διαθέσιμου χρονικού πλαισίου (π.χ. αν ένας παίκτης αποχωρήσει κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, ισχύουν τα στοιχήματα για το πρώτο σετ). Επιπλέον, τα στοιχήματα αξιολογούνται ως χαμένα, σε περίπτωση που δε θα μπορούσαν να έχουν κερδηθεί, έστω κι αν ο αγώνας συνεχιζόταν μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειάς του (π.χ. σε ένα στοίχημα σετ «ο παίκτης Α κερδίζει 2-0», όπου ο παίκτης Α αποχωρεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, έχοντας χάσει το πρώτο σετ. Όλες οι άλλες επιλογές, δηλαδή 2-1, 0-2, 1-2, θεωρούνται άκυρες και αξιολογούνται με απόδοση 1,0).

Από την άλλη, τα στοιχήματα αξιολογούνται ως κερδισμένα, σε περίπτωση που δε θα μπορούσαν να έχουν χαθεί, ακόμα κι αν ο αγώνας συνεχιζόταν μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειάς του (π.χ. το στοίχημα «περισσότερα από 9,5 games σε ένα σετ» έχει κερδηθεί, αν ο αγώνας αξιολογηθεί μετά από εγκατάλειψη όταν το σκορ είναι 4: 4).

Η ίδια αρχή εφαρμόζεται και σε στοιχήματα game χάντικαπ, σκορ σετ/πόντων και στοιχήματα σύγκρισης.

Εάν ένας αγώνας τένις ακυρωθεί πριν γίνει το πρώτο σερβίς, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, υπολογίζονται με απόδοση 1,00 και το ποντάρισμα επιστρέφεται.

Σε στοιχήματα για αγώνες μπέιζμπολ ακυρώνονται και τα πονταρίσματα επιστρέφονται, εάν το παιχνίδι δεν ξεκινήσει ή δεν συνεχιστεί έως το τέλος της ημέρας που έχει αρχικά προγραμματιστεί για τη διεξαγωγή του (τοπική ώρα στον τόπο διεξαγωγής του τοιχωματικού γεγονότος).

Εάν ένα αθλητικό γεγονός εγκαταλειφτεί αλλά υπάρχει επίσημο σκορ, αυτό το σκορ χρησιμοποιείται για τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφτεί πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, τα στοιχήματα για βορειοαμερικανικά αθλήματα (NBA, NFL, NHL, μπέιζμπολ καθώς και κολεγιακά αθλήματα) είναι επίσημα μετά την παρέλευση των εξής χρονικών ορίων: NBA - τουλάχιστον 43 λεπτά παιχνιδιού, WNBA και κολεγιακό μπάσκετ - τουλάχιστον 35 λεπτά παιχνιδιού, NFL και κολεγιακό φούτμπολ - τουλάχιστον 55 λεπτά παιχνιδιού, μπέιζμπολ - μετά από τουλάχιστον 5 περιόδους παιχνιδιού και/ή 4,5 περιόδους, εάν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα.

Όταν τοποθετούνται στοιχήματα για total run ή run-lines, τα παιχνίδια πρέπει να προχωρήσουν 9 περιόδους ή 8,5 περιόδους εάν η γηπεδούχος ομάδα προηγείται, για να θεωρηθεί ότι έγινε αγώνας, αλλιώς ο αγώνας θεωρείται ως μη γενόμενος.

Το τελικό σκορ καθορίζεται πάντα ως το σκορ μετά από την τελευταία ολοκληρωμένη περίοδο, εκτός εάν η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει και ισοφαρίσει ή προηγηθεί στο τελευταίο μισό της περιόδου, στην οποία περίπτωση το τελικό σκορ καθορίζεται ως το σκορ κατά τη στιγμή λήξης του αγώνα.

Στο λεγόμενο "dead heat" τα κέρδη μοιράζονται ανάλογα. Αν, για παράδειγμα, σε μια κούρσα καταλήξουν δύο αθλητές εκκίνησης στην ίδια θέση του βάθρου (νικητής) λόγω ίδιων χρόνων, τότε η επιλεγμένη απόδοση για το «νικητής» μοιράζεται στη μέση: 2,5:2=1,25. Τα στοιχήματα που αφορούν στις θέσεις 1-3 του βάθρου θα διαιρεθούν αναλόγως, σε περίπτωση που 2 ή περισσότεροι συμμετέχοντες μοιραστούν την τρίτη θέση. Αν 5 αθλητές εκκίνησης κατακτήσουν την 8η θέση, τα κέρδη ενός στοιχήματος "top 10 finish" θα υπολογίζονται βάσει των 3/5 της αρχικής απόδοσης. Αν, από την άλλη μεριά, 2 αθλητές εκκίνησης μοιραστούν τη 2η θέση, η αρχική απόδοση στοιχήματος που αφορά στη θέση βάθρου θα παραμείνει ως έχει καθώς η τρίτη θέση παραμένει κενή.


Όλα τα στοιχήματα, συμπεριλαμβανομένων των συνδυαστικών στοιχημάτων, τα οποία δεν είναι στοιχήματα στήθος με στήθος (head-to-head) είναι «play or pay», δηλαδή δεν γίνεται επιστροφή εάν ο αγωνιζόμενος στον οποίο έχει στοιχηματίσει ο παίκτης δεν συμμετάσχει στο γεγονός, για οποιονδήποτε λόγο.

Εάν κάποιος από τους επιλεγόμενους αγώνες σε ένα συνδυαστικό στοίχημα ανακληθεί, εγκαταλειφτεί ή ακυρωθεί ή εάν για άλλους λόγους δεν πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος της δεύτερης ημερολογιακής ημέρας μετά την προγραμματισμένη διεξαγωγή του, το στοίχημα θεωρείται άκυρο, υπολογίζεται με απόδοση 1,00 και το ποντάρισμα επιστρέφεται. Το αυτό ισχύει και για αθλητικούς αγώνες που έχουν εσφαλμένα καταχωρηθεί με λάθος σειρά στο πρόγραμμα στοιχημάτων (λίστα αποδόσεων), αλλά όχι αν Η γηπεδούχος ομάδα παραιτείται του δικαιώματος της να παίξει στο δικό της στάδιο ή γήπεδο, αν το γήπεδο/στάδιο της γηπεδούχου ομάδας κλείσει προσωρινά ή αν ο αγώνας διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο. Εάν κανένας από τους επιμέρους αγώνες σε ένα συνδυαστικό στοίχημα ανακληθεί, εγκαταλειφτεί ή δηλωθεί άκυρος ή δεν διεξαχθεί για άλλους λόγους και δεν γίνει όπως δηλώνεται παραπάνω, τότε τα πονταρίσματα επιστρέφονται.

Για τα στοιχήματα στήθος με στήθος (head-to-head), και οι δύο διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στον αθλητικό αγώνα. Σε περίπτωση που ο ένας ή και οι δύο διαγωνιζόμενοι δεν συμμετέχουν στον αγώνα, το στοίχημα είναι άκυρο. Στους αγώνες Formula 1 Grand Prix, νικητής για στοιχήματα στήθος με στήθος είναι ο οδηγός με την καλύτερη θέση τερματισμού στο τέλος του αγώνα ή ο οδηγός που ολοκληρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό γύρων, σε περίπτωση που και οι δύο οδηγοί δεν καταφέρουν να τερματίσουν στον αγώνα. Στην περίπτωση που και οι δύο οδηγοί εγκαταλείψουν στον ίδιο γύρο, νικητής είναι εκείνος ο οδηγός με την καλύτερη θέση μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου.

Εάν στα στοιχήματα «πρώτος σκόρερ» ή «χρόνος πρώτου τέρματος» (σκορ 0-0) δεν σημειωθεί τέρμα, το στοίχημα θεωρείται χαμένο.

Οι επιμέρους τύποι στοιχημάτων και τα ειδικά στοιχήματα διέπονται από χωριστούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι παρατίθενται στην επιμέρους προσφορά.

Οι πληρωμές συμβαδίζουν με τα μέγιστα ποσά όπως ορίζονται από τον μπούκμεϊκερ.


3. Ελάχιστα πονταρίσματα / Μέγιστες πληρωμές / Ποσά πονταρίσματος

Το ελάχιστο ποντάρισμα για το απλό στοίχημα και το στοίχημα συνδυασμού είναι: 0,50 ευρώ.

Το ελάχιστο ποντάρισμα για κάθε στήλη σε στοίχημα με σύστημα είναι 0,30 ευρώ.

Μέγιστες πληρωμές
Η μέγιστη πληρωμή για κάθε στοίχημα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ (καθαρό ποσό), εκτός εάν κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος ορίστηκε διαφορετικά.

Η μέγιστη πληρωμή που μπορεί να καταβληθεί σε παίκτη σε μία ημέρα ανέρχεται στα 20.000 ευρώ (καθαρό ποσό).

Η μέγιστη πληρωμή που μπορεί να καταβληθεί σε παίκτη σε μία εβδομάδα (Δευτέρα 0:00 έως Κυριακή 24:00) ανέρχεται στα 100.000 ευρώ (καθαρό ποσό).

Για ορισμένες προσφορές στοιχημάτων ισχύουν μεταβλητά όρια πονταρισμάτων. Εάν υπερβληθεί το αντίστοιχο ποσό, ο παίκτης ενημερώνεται αμέσως κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος. Ο παίκτης μπορεί τότε να μειώσει το ποντάρισμά του, ώστε να ισχύει το στοίχημα εντός του προβλεπόμενου ορίου.

Εάν ο παίκτης τοποθετήσει ταυτόχρονα περισσότερα του ενός στοιχήματα των οποίων η συνολική πληρωμή ξεπερνά τη μέγιστη πληρωμή ή των οποίων το συνολικό ποντάρισμα υπερβαίνει το όριο πονταρίσματος, ο πράκτορας έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να μειώσει αυτά τα στοιχήματα ανάλογα, ώστε να συμμορφώνονται προς τις μέγιστες πληρωμές και/ή τα όρια πονταρίσματος.

Εάν πελάτες ενεργούν ως ομάδα ή σε συνεργία ή εάν μεμονωμένοι πελάτες εγγράφονται περισσότερες της μίας φοράς ή ανοίγουν εικονικούς λογαριασμούς στο όνομά τους ή στο όνομα τρίτου μέρους, επικοινωνώντας με ένα ή περισσότερα άτομα ή τοποθετώντας συνδυασμούς στοιχημάτων ή χρησιμοποιώντας άτομα εν είδει εκπροσώπων ή ενεργώντας ως άτομο εν είδει εκπροσώπου για τρίτο άτομο ή στοιχηματίζοντας με τον λογαριασμό άλλου ατόμου, ή αν πελάτες χρησιμοποιούν ανεπίτρεπτα λογισμικά εργαλεία, ο πράκτορας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα (i) να μειώσει ανά πάσα στιγμή τα στοιχήματα αυτά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες μέγιστες πληρωμές και/ή τα όρια πονταρίσματος ή (ii) να ακυρώσει εντελώς τα στοιχήματα και να κηρύξει τα στοιχήματα και τα κέρδη του παίκτη μηδέποτε γενόμενα, άκυρα και έκπτωτα.

Κατά βάση, άτομα που παραβιάζουν τους παρόντες κανόνες ή άλλους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αθλητικά στοιχήματα της Betrebels μπορούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να αποκλεισθούν όσον αφορά στη γενικότερη συμμετοχή τους αλλά και όσον αφορά στις ειδικές προωθητικές ενέργειες, τις προσφορές και τα μπόνους. Επιπλέον, οι λογαριασμοί των παικτών αυτών ενδέχεται να κλείσουν.

Εάν κάποιο στοίχημα τοποθετηθεί με τρόπο ώστε το μέγιστο ποντάρισμα και/ή πιθανή πληρωμή, σε περίπτωση νίκης, να υπερβαίνει τα μέγιστα ποσά που προβλέπονται ή ώστε τα συνολικά πονταρίσματα να υπερβαίνουν το όριο πονταρίσματος, ο πράκτορας έχει το απόλυτο αποκλειστικό δικαίωμα να μειώσει το ποντάρισμα του συγκεκριμένου στοιχήματος ή να ακυρώσει το συγκεκριμένο στοίχημα, όμως σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τα μειωμένα κέρδη που θα προκύψουν από τη μείωση του πονταρίσματος ή από την ακύρωση στοιχημάτων, δεδομένου ότι ο παίκτης γνωρίζει τα όρια.


4. Αυτοτέλεια

Κάθε ρήτρα των παρόντων κανόνων είναι χωριστή και αυτοτελής σε σχέση με τις υπόλοιπες. Εάν κάποια ρήτρα βρεθεί άκυρη, ανίσχυρη ή μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιπες ρήτρες διατηρούν την πλήρη ισχύ και εφαρμογή τους.


5. Γλωσσικά ζητήματα

Οι παρόντες κανόνες διατυπώνονται σε διάφορες γλώσσες. Σε περίπτωση αποκλίσεων ή διαφωνιών για το νόημα λέξεων ή για ζητήματα ερμηνείας, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.


Έκδοση 1.3

Tελευταία ενημέρωση των Όρων και Προϋποθέσεων: 26.01.2017Στην αρχή της σελίδας

Vικοί όροι και Προϋποθέσεις


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

A. ΓΕΝΙΚΑ
B. ΑΔΕΙΕΣ
Γ. ΕΓΓΡΑΦΗ / ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
Δ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ/ΑΠΑΤΗ/ΠΡΟΛΗΨΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
E. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Ζ. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ
H. ΕΥΘΥΝΗ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ι. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ MARKETING
K. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η Rebels Gaming Ltd. (εφεξής «Betrebels») προσφέρει αθλητικά στοιχήματα, εικονικά αθλήματα, παιχνίδια casino και live casino έναντι πραγματικού αντιτίμου. Παίκτες (εφεξής ως ουδέτερος όρος αναφερόμενος και στα δύο φύλα) που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα προϊόντα της Betrebels εισέρχονται σε συμβόλαιο με την Rebels Gaming Ltd. κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού και αποδεχόμενοι την εγκυρότητα και εφαρμογή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, τους εκάστοτε κανόνες των επιμέρους προϊόντων(sportsbook, virtual sports, casino, live casino),της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου καθώς και των εν ισχύ όρων για προωθητικές ενέργειες και ειδικές προσφορές όπως τροποποιούνται κατά καιρούς. Κατά συνέπεια, όποτε ένας παίκτης τοποθετεί ένα στοίχημα ή μετέχει σε οποιοδήποτε παιχνίδι, αποδέχεται την εγκυρότητα και την ισχύ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, των σχετικών κανόνων των επιμέρους προϊόντων, της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου καθώς και των εν ισχύ όρων για προωθητικές ενέργειες.

2. Οι σχετικοί κανόνες, οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και οι όποιοι άλλοι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιούνται κατά καιρούς κατά τη διακριτική ευχέρεια της Betrebels. Για τυχόν αλλαγές στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ο παίκτης θα ενημερώνεται εκ των προτέρων και απαιτείται η επαναβεβαίωση της αποδοχής πριν εφαρμοστούν οι αλλαγές αυτές.

3. Τοποθετώντας ένα στοίχημα και/ή μετέχοντας σε ένα παιχνίδι, ο παίκτης βεβαιώνει ότι είναι τουλάχιστον 21 ετών. Η Betrebels υποχρεούται δια νόμου να επαληθεύει τη δηλωθείσα ηλικία του παίκτη και να αποκλείει παίκτες από τις υπηρεσίες της, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες αναφορικά με την τήρηση του ελάχιστου ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πελάτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας είναι ανήλικος, όλα του τα κέρδη παρακρατούνται και ο λογαριασμός του στην Rebels Gaming Ltd. (εφεξής «λογαριασμός Betrebels») δεσμεύεται άμεσα.

4. Με το άνοιγμα ενός Betrebels λογαριασμού ο παίκτης επιβεβαιώνει ότι δεν αποτελεί Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο (PEP) ή υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις. Η Betrebels, ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει τακτικούς ελέγχους και να αποκλείσει κάποιον παίκτη αν κριθεί απαραίτητο.

5. Εργαζόμενοι στην εταιρία και τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα αποκλείονται από τη συμμετοχή σε προσφορές στοιχήματος, προωθητικές ενέργειες και ειδικές προσφορές της Betrebels.

6. Αποδεχόμενος τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ο παίκτης επιβεβαιώνει ότι το όφελός του από τη συμμετοχή του στα στοιχήματα/παιχνίδια είναι προσωπικής φύσης και ότι η χρήση της ιστοσελίδας της Betrebels εντάσσεται αμιγώς στο πλαίσιο της ατομικής ψυχαγωγίας. Αποκλείεται το όποιο εμπορικό και επαγγελματικό όφελος.

7. Η Betrebels δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και λειτουργικότητα όλων των προϊόντων που προσφέρει. Επίσης, η Betrebels δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη και απαλλάσσεται από αξιώσεις του παίκτη για τυχόν ζημίες, απώλειες, έξοδα, απώλειες κερδών ή άλλες δυσμενείς συνέπειες που ενδέχεται να υποστεί ο τελευταίος λόγω της αποσύνδεσης από τα προϊόντα της Betrebels ή της μη διαθεσιμότητας αυτών για οποιονδήποτε λόγο.

8. Όλες οι υποδεικνυόμενες ημερομηνίες και ώρες είναι εκφρασμένες σε ώρα κεντρικής Ευρώπης (GMT+1), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

9. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις δημοσιεύονται στο διαδίκτυο σε διάφορες γλώσσες αντικατοπτρίζοντας το ίδιο περιεχόμενο. Σε περίπτωση αντικρουόμενης έκδοσης των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων στην ξένη γλώσσα, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Το ίδιο ισχύει για τους κανόνες των επιμέρους προϊόντων, για την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου καθώς και για τους εν ισχύ όρους για προωθητικές ενέργειες.

10. Η έννομη σχέση μεταξύ του παίκτη και της Betrebels διέπεται από το δίκαιο της Μάλτας. Όλες ανεξαιρέτως οι διαφωνίες που προκύπτουν από και σε σχέση με τα στοιχήματα/παιχνίδια διευθετούνται αποκλειστικά από το κατά τόπον και ουσία αρμόδιο δικαστήριο στη Βαλέτα (Μάλτα).


B. ΑΔΕΙΕΣ

1. H Rebels Gaming Ltd, εγγεγραμμένη στη Μάλτα με αριθμό εταιρείας C 51793 και έχοντας καταχωρημένη διεύθυνση επιχείρησης στην 177A St. Moritz, Tower Road, Sliema SLM 1603, Malta, έχει αδειοδοτηθεί από την Αρχή Τυχερών Παιγνίων της Μάλτας (www.mga.org.mt), Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta και έχει εγκριθεί για να προσφέρει παιχνίδια αδειοδοτημένα σύμφωνα με τις άδειες MGA/CL2/734/2011 της 6ης Οκτωβρίου 2011 που ανανεώθηκε την 6η Οκτωβρίου 2016, MGA/CL1/186/2004 της 3ης Ιουλίου 2009 που ανανεώθηκε την 3η Ιουλίου 2014 και MGA/CL1/574/2009 της 10ης Απριλίου 2012 που ανανεώθηκε την 10η Απριλίου 2017. Τα εγκεκριμένα παιχνίδια είναι αθλητικά στοιχήματα και εικονικά αθλήματα και παιχνίδια Καζίνο που προσφέρονται από τις Net Entertainment Malta Ltd και Microgaming Europe Ltd.

Η Αρχή Τυχερών Παιγνίων της Μάλτας είναι ο ρυθμιστικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία των εργασιών της Rebels Gaming Ltd στην www.interwetten.gr.

2. Η Rebels Gaming Ltd. έχει ενταχθεί στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 50, παρ. 12, βάσει του Ν. 4002/2011 (Α180) σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο αρ. 1248/2011. Η Rebels Gaming Ltd. έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται λειτουργώντας νόμιμα στην Ελληνική Δημοκρατία.


Γ. ΕΓΓΡΑΦΗ/ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

1. Κάθε παίκτης που επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Betrebels πρέπει να ανοίξει έναν Betrebels λογαριασμό στη Rebels Gaming Ltd. Κατά την εγγραφή οι παίκτες πρέπει να καταχωρήσουν έγκυρα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης, δηλ. ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση, email επικοινωνίας και ημερομηνία γέννησης. Κατά την απλή εγγραφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία όπως η αστυνομική ταυτότητα ή ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης. Αφού ανοίξει τον Betrebels λογαριασμό του, ο παίκτης μπορεί να πραγματοποιήσει καταθέσεις και να χρησιμοποιεί το ποσό που καταθέτει για να τοποθετεί αθλητικά στοιχήματα, να στοιχηματίζει σε εικονικά αθλήματα και να ποντάρει σε παιχνίδια casino και live casino.

2. Λογαριασμό Betrebels μπορούν να ανοίξουν μόνο φυσικά πρόσωπα. Δεν γίνονται δεκτά νομικά πρόσωπα ως κάτοχοι λογαριασμών Betrebels.

3. Η Betrebels υποχρεούται από το νόμο να ελέγξει και να επιβεβαιώσει την ταυτότητα όλων των παικτών. Η Rebels Gaming Ltd. θα ζητήσει έγγραφα ταυτοποίησης του παίκτη όποτε το θεωρεί απαραίτητο και το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την εγγραφή ή όταν ο παίκτης έχει καταθέσει συνολικά 800 ευρώ ή μετά το πρώτο αίτημα αποπληρωμής από τον παίκτη. Θα ζητηθεί από τον παίκτη να υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα όπως:

α) αντίγραφο έγκυρης ταυτότητας με φωτογραφία, εκδοθείσας από την αρμόδια αρχή αναγνωρισμένου κράτους/χώρας, π.χ. διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και λογαριασμός από επιχείρηση κοινής ωφελείας (π.χ. ύδρευσης, ηλεκτρικού, σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας), μισθωτήριο συμβόλαιο ή αντίγραφο παραστατικού τραπέζης, εκκαθαριστικό λογαριασμού (π.χ. ενός Moneybookers λογαριασμού) και οποιουδήποτε απαιτούμενου εγγράφου για τη σίγουρη ταυτοποίηση του παίκτη.

Σε περίπτωση που ο παίκτης δεν υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης ή δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί από τα παρεχόμενα έγγραφα, η Rebels Gaming Ltd. θα κλείσει τον προσωρινό λογαριασμό του όταν παρέλθει το διάστημα του ενός (1) μηνός από την εγγραφή. Αιτήματα αποπληρωμής θα πραγματοποιούνται μόνο αφού έχει οριστεί η ταυτότητα του παίκτη. Δεν είναι δυνατή η ανάληψη ποσού από προσωρινό λογαριασμό.

4. Ο παίκτης ανοίγει δικό του Betrebels λογαριασμό, ο οποίος πιστώνεται με βάση τις καταθέσεις του. Εφόσον το υπόλοιπο του λογαριασμού Betrebels είναι θετικό, ο παίκτης μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε ποσό για στοιχήματα και να τοποθετεί πονταρίσματα σε παιχνίδια casino και live casino. Εάν ο παίκτης θέλει να παίξει στο live casino, πρέπει να δημιουργήσει ψευδώνυμο προτού ξεκινήσει το παιχνίδι. Τα κέρδη από τα στοιχήματα και το καζίνο ή το live casino πιστώνονται απευθείας στο λογαριασμό Betrebels. Όλα τα κέρδη που πιστώνονται στο λογαριασμό Betrebels μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για την τοποθέτηση περαιτέρω στοιχημάτων. Ωστόσο, η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στοιχήματα ή συμμετοχή σε παιχνίδι ή να περιορίσει το ποσό που ποντάρεται, χωρίς να αναφέρει τον λόγο.

5. Οποιαδήποτε κατάθεση και πληρωμή του παίκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από και προς το δικό του λογαριασμό Betrebels.

6. Οι πληρωμές στον Betrebels λογαριασμό πρέπει να γίνονται σε ευρώ (EUR).

7. Από το άνοιγμα του λογαριασμού Betrebels και μετά, ο παίκτης μπορεί να κάνει χρήση των διαφόρων υπηρεσιών που παρέχονται από την Betrebels για υπεύθυνο παιχνίδι. Ο παίκτης μπορεί να ορίσει ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο όριο κατάθεσης και πονταρίσματος. Για να θέσει σε ισχύ έναν οριστικό ή υπό προϋποθέσεις αυτό-αποκλεισμό, ο παίκτης πρέπει να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση service@interwetten.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια, οι παίκτες μπορούν να ενημερωθούν από τη σελίδα της Betrebels («Προβλήματα παιγνίου») και/ή να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών.

8. Σε συνέχεια της παρ. 3, είναι εξαιρετικής σημασίας όλες οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχει ο παίκτης στη Betrebels να είναι ακριβείς και πλήρεις. Ο παίκτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Betrebels σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχουν χορηγηθεί στην Betrebels δεν είναι πλέον ακριβής ή πλήρης. Σε περίπτωση που κάποια πληροφορία του παίκτη προς τη Betrebels αποδειχτεί ανακριβής ή ατελής, η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει πονταρίσματα καθώς και κέρδη, να περιορίσει λογαριασμούς στοιχήματος, να αποκλείσει τον παίκτη από τη συμμετοχή σε άλλα παιχνίδια, να δεσμεύσει πληρωμές προς τον παίκτη και να καταγγείλει τον παίκτη στις αρμόδιες αρχές. Ο παίκτης είναι υπόλογος για τυχόν ζημία και έξοδα που θα προκύψουν από ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία. Αν αποδειχτεί ότι η ανακριβής ή παραπλανητική πληροφορία χορηγήθηκε σκοπίμως, ακυρώνονται όλες οι συναλλαγές προς και από το λογαριασμό Betrebels.

9. Η Betrebels ενεργεί βασιζόμενη στην παραδοχή ότι κάθε άτομο που συνδέεται στο σύστημα με τον σωστό συνδυασμό ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης είναι όντως ο νόμιμος κάτοχος του λογαριασμού. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων μερών, στους λογαριασμούς Betrebels τρίτων μερών, με τη δημιουργία ομάδων παικτών ή σε συνομωσία με τρίτα μέρη χρησιμοποιώντας άτομο εν είδει εκπροσώπου. Η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει λογαριασμούς Betrebels, να ακυρώσει συναλλαγές και να παρακρατήσει πληρωμές χρημάτων, εάν ο παίκτης καταστήσει τον λογαριασμό του διαθέσιμο σε τρίτα μέρη ή πραγματοποιεί συναλλαγές εκ μέρους ή στο όνομα τρίτων μερών, σε συνεργασία με τρίτα μέρη, σε ομάδες/οργανώσεις παικτών χρησιμοποιώντας άτομο εν είδει εκπροσώπου ή χρησιμοποιώντας ανεπίτρεπτα λογισμικά εργαλεία ή κατά παραβίαση άλλων διατάξεων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή άλλων εφαρμοστέων κανόνων. Η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ανά πάσα στιγμή το λογαριασμό Betrebels ενός παίκτη, χωρίς να αιτιολογήσει την απόφασή της.

10. Κάθε παίκτης επιτρέπεται να ανοίξει έναν μόνο λογαριασμό. Απαγορεύεται η χρήση ταυτόσημων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διάφορους λογαριασμούς Betrebels. Ο παίκτης χρησιμοποιεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία έχει πρόσβαση αποκλειστικά αυτός. Εάν ένας παίκτης ανοίξει άλλον λογαριασμό Betrebels στο όνομά του ή σε όνομά άλλου ατόμου ή σε συνεργασία με ένα ή περισσότερα άτομα αφότου ο Betrebels λογαριασμός του έκλεισε/περιορίστηκε για οποιονδήποτε λόγο, η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα όχι μόνο να κλείσει τους εν λόγω λογαριασμούς, αλλά και να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή συναλλαγές (στοιχήματα, πονταρίσματα), να αποκλείσει τον παίκτη από άλλα παιχνίδια και να απαιτήσει την εξόφληση όσων χρημάτων πιστώθηκαν. Η Betrebels διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει συναλλαγές, να αποκλείσει παίκτη από την τοποθέτηση στοιχημάτων/συμμετοχή σε παιχνίδι και/ή να δεσμεύσει τον λογαριασμό Betrebels ενός παίκτη, αν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι ένα γεγονός ή ένα στοίχημα που τοποθετήθηκε είναι μεθοδευμένο/στημένο ή αν υπάρχει υπόνοια για καταστρατήγηση του μέγιστου κέρδους/ποσού πονταρίσματος, για χρήση ατόμων εν είδει εκπροσώπων, για ενέργεια ως ατόμου εν είδει εκπροσώπου για τρίτο μέρος ή για ενέργεια για λογαριασμό τρίτου ή για χρήση ανεπίτρεπτων λογισμικών εργαλείων.

11. Απαγορεύεται οι παίκτες να πωλούν, να μεταφέρουν και/ή να αποκτούν λογαριασμούς από/προς άλλους παίκτες.

12. Επιπλέον, σύμφωνα με την πολιτική της Betrebels για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις της, η Betrebels δεν επιτρέπει να κατατίθενται χρήματα προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες, να κατατίθενται χρήματα με κάρτα, για τη χρήση της οποίας ο παίκτης δεν είναι εξουσιοδοτημένος ή να λαμβάνει ο παίκτης εν γνώσει του χρήματα από τέτοια κάρτα σκευωρώντας με τρίτο μέρος να πράξουν τοιουτοτρόπως ή να χρησιμοποιήσουν καθ' οιονδήποτε τρόπο λογαριασμό Betrebels τρίτου μέρους για εγκληματική δραστηριότητα ή παράνομο σκοπό.

13. Με το παρόν κείμενο η Betrebels ενημερώνει όλους τους παίκτες ότι η εταιρία αδυνατεί να παράσχει συμβουλές σε οικονομικά ή νομικά θέματα. Επομένως, η Betrebels δε φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να της καταλογιστεί ευθύνη από τους παίκτες για τυχόν απώλειες, ζημίες, απώλειες κερδών, τέλη, έξοδα και όποιες άλλες δυσμενείς συνέπειες ενός παίκτη σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει η Betrebels, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και στους σχετικούς κανόνες των ειδικών υπηρεσιών και προϊόντων όπως προσαρμόζονται κατά καιρούς.

14. Για μη ενεργούς λογαριασμούς, όπως για παράδειγμα λογαριασμούς παικτών στους οποίους δεν έχουν συνδεθεί και/ή αποσυνδεθεί για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 12 μηνών, η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τέλος ανενεργού λογαριασμού ύψους 5 ευρώ μηνιαίως. Το διοικητικό τέλος χρεώνεται στον λογαριασμό που διατηρεί ο παίκτης στη Betrebels. Το πρώτο τέλος ανενεργού λογαριασμού θα αφαιρεθεί την πρώτη μέρα μετά την πάροδο των 12 μηνών μη ενεργού λογαριασμού. Όλα τα ακόλουθα τέλη ανενεργού λογαριασμού θα αφαιρούνται σε μηνιαία βάση, για παράδειγμα την πρώτη μέρα κάθε μήνα που ακολουθεί, μέχρι να μηδενιστεί το υπόλοιπο του λογαριασμού. Αν μετά από την αφαίρεση των προαναφερθέντων τελών το υπόλοιπο του λογαριασμού της Betrebels μηδενιστεί, η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει το λογαριασμό αυτό.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι παίκτες θα ενημερωθούν τουλάχιστον 30 μέρες πριν για τυχόν τέλη που θα προκύψουν αναφορικά με τον ανενεργό λογαριασμό τους. Κάτοχοι ανενεργών λογαριασμών θα μπορούν θα ενεργοποιήσουν ξανά τους λογαριασμούς τους με το να συνδεθούν/αποσυνδεθούν ή να κάνουν ανάληψη των χρημάτων σε χρονική περίοδο 30 ημερών χωρίς κάποια χρέωση. Παίκτες που θα ενεργοποιήσουν και πάλι το λογαριασμό τους δικαιούνται την επιστροφή των τελών ανενεργού λογαριασμού των τελευταίων 3 μηνών.

Η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει οποιαδήποτε στιγμή το τέλος ανενεργού λογαριασμού συμμορφούμενη με τους κανονισμούς της Malta Gaming Authority. Αν στον λογαριασμό Betrebels ενός παίκτη δε σημειωθεί καμία συναλλαγή για τουλάχιστον τριάντα μήνες, η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να εμβάσει το υπόλοιπο στον παίκτη ή να το μεταβιβάσει στη Malta Gaming Authority, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς για τα εξ αποστάσεως τυχερά παίγνια και να κλείσει τον λογαριασμό στην Betrebels, εάν ο εντοπισμός του παίκτη δεν είναι εφικτός ή εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταβολή του υπολοίπου δεν είναι διαθέσιμα. Η Betrebels διατηρεί επίσης το δικαίωμα να κλείνει λογαριασμούς που είναι ανεπιθύμητοι για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Εάν ο παίκτης επιθυμεί να κλείσει τον λογαριασμό του στη Betrebels, αρκεί η υποβολή του αιτήματος μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση service@interwetten.gr. Η καταγγελία της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει τα κεκτημένα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των μερών που υφίστανται κατά τον τερματισμό.

15. Τυχόν παράπονα ή ερωτήματα σε σχέση με τον χειρισμό οποιουδήποτε ζητήματος στο www.interwetten.gr απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση service@interwetten.gr. Αν ο παίκτης εξακολουθεί να πιστεύει ότι το ζήτημά του δεν διευθετήθηκε με τρόπο ικανοποιητικό, μπορεί επίσης να απευθυνθεί στη Malta Gaming Authority, αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση support.mga@mga.org.mt.


Δ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ/ΑΠΑΤΗ/ΠΡΟΛΗΨΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει ή να κλείσει κάποιον λογαριασμό Betrebels οποιαδήποτε στιγμή και να αναιρέσει ή να κηρύξει άκυρες οποιουδήποτε είδους συναλλαγές παρουσιάζουν κατά τη διακριτική της ευχέρεια παρατυπίες της ακόλουθης φύσης:

1. Αν η Betrebels εντοπίσει συναλλαγές με παρατυπίες που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την επεξεργασία των συναλλαγών πληρωμής και/ή που εγείρουν υποψίες παραβίασης των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων (π.χ. το όνομα και η διεύθυνση του παίκτη δεν συμπίπτουν με το όνομα και τη διεύθυνση που προκύπτουν από την κάρτα ή άλλο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιεί ο παίκτης.)

2. Η Betrebels θεωρεί ότι ο παίκτης έχει παραβιάσει οποιονδήποτε άλλο κανονισμό που περιέχεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τους κανόνες του παιχνιδιού και τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν κατά καιρούς. Οποιαδήποτε απόφαση της Betrebels σχετικά με την ακύρωση των συναλλαγών και το κλείδωμα ή το κλείσιμο των Betrebels λογαριασμών θα είναι δεσμευτικός για τον παίκτη. Κάθε τέτοια απόφαση είναι στη διακριτική ευχέρεια της Betrebels, δεν απαιτεί καμία αιτιολόγηση προς τον παίκτη και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από τον παίκτη. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, η Betrebels δικαιούται επίσης να παρακρατήσει και/ή να διατηρήσει όλα τα ποσά που θα έπρεπε ή θα μπορούσαν να καταβληθούν στον παίκτη.

3. Αν η Betrebels θεωρήσει ότι ο παίκτης έκανε χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από το www.interwetten.gr με ακατάλληλο τρόπο ή προέβη εσκεμμένα σε απάτη ή εκμεταλλεύτηκε δολίως τη Betrebels ή κάποιον από τους παίκτες της.

4. Αν η Betrebels θεωρήσει ότι ο παίκτης έκανε χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από το www.interwetten.gr με δόλιο τρόπο και/ή για αθέμιτο και/ή παράνομο ή ανάρμοστο σκοπό.

Η Betrebels παίρνει πολύ σοβαρά κάθε μορφή δόλιας ενέργειας των παικτών. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δόλια ενέργεια, όπως αυτή ορίζεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Betrebels. Δόλιες ενέργειες είναι, μεταξύ άλλων, η χρήση κλεμμένων καρτών, η μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό άλλων παικτών (chip dumping - εσκεμμένο χάσιμο μαρκών), η πλαστογραφία, η αθέμιτη σύμπραξη, η χρήση ανεπίτρεπτων λογισμικών εργαλείων, η παροχή λανθασμένων στοιχείων εγγραφής ή άλλων πληροφοριών που έχουν ζητηθεί, κλπ. Εκτός από τα διορθωτικά μέτρα που προβλέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή τους ισχύοντες κανόνες των παιχνιδιών, η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να εγείρει αξίωση ποινικής δίωξης και/ή αστικής αποζημίωσης για οποιαδήποτε δόλια ενέργεια. Παίκτες που εμπλέκονται σε οποιασδήποτε μορφής ύποπτη δόλια ενέργεια και σε οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή καταγγέλλοναι στις αρμόδιες αρχές.

5. Αν αστυνομικές, άλλες ρυθμιστικές ή δικαστικές αρχές απαιτήσουν από την Betrebels να το πράξει και/ή αν η Betrebels θεωρήσει ότι έλαβαν χώρα ή μπορεί να συμβούν ενέργειες που περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους.

6. Η Betrebels δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι τηρούνται αυστηρά οι ισχύοντες κανονισμοί κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτή η δέσμευση συνεπάγεται ότι έχουν τοποθετηθεί εξελιγμένα εργαλεία για τη συνεχή παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση των λειτουργικών κινδύνων. Η κατάθεση των κονδυλίων που αποκτήθηκαν παράνομα ή με ακατάλληλα μέσα απαγορεύεται αυστηρά. Οποιαδήποτε δραστηριότητα του πελάτη στον ιστότοπο θα παρακολουθείται και αξιολογείται για το σκοπό αυτό. Κάθε ύποπτη δραστηριότητα θα καταγγελθεί αμέσως στις αρμόδιες αρχές. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων ο παίκτης αναγνωρίζει ότι μπορεί να καταθέσει χρήματα στον Betrebels λογαριασμό με μοναδικό σκοπό να παίξει και να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ομοίως, ο παίκτης μπορεί να αποσύρει μόνο τα κέρδη και όχι τα χρήματα που έχουν κατατεθεί στον Betrebels λογαριασμό. Τα χρήματα παικτών που καταθέτουν και αποσύρουν χρήματα χωρίς κάποια δραστηριότητα σε τυχερά παιχνίδια θα μπλοκάρουν έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες και θα υποβληθούν σε τέλη επεξεργασίας μέχρι 10%.


Ε. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Στη σελίδα με τους τρόπους πληρωμής εμφανίζονται όλες τις παρεχόμενες επιλογές κατάθεσης στο λογαριασμό Betrebels. Να σημειωθεί ότι σε κάθε κατάθεση και πληρωμή μπορεί να επιβληθεί διοικητικό τέλος έως και 5% για κάλυψη τυχόν εξόδων συναλλαγής.

Ο παίκτης δεν αποζημιώνεται εκ των υστέρων για διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του ποσού που πιστώθηκε και του ποσού με το οποίο χρεώθηκε η κάρτα του, αν αυτές οι διαφορές οφείλονται σε διακυμάνσεις ισοτιμιών και χρεώσεις από την τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα.

2. Για πληρωμές στον Betrebels λογαριασμό του παίκτη ισχύει το ελάχιστο ποσό των 10 ευρώ (EUR).

3. Η Betrebels δεν αποτελεί χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και δεν χορηγεί τόκους σε καταθέσεις.

4. Η Betrebels διατηρεί το απεριόριστο δικαίωμα να εφαρμόζει συγκεκριμένους περιορισμούς στους τρόπους πληρωμής ορισμένων παικτών.


ΣΤ. ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

1. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση του παίκτη, ο παίκτης δικαιούται να ζητήσει την πληρωμή των κερδών του ανά πάσα στιγμή.

2. Για τις προσφορές στο καζίνο ισχύουν τα ποσοστά επιστροφής στον παίκτη (RTP). Ο όρος «ποσοστό επιστροφής» ή RTP αφορά στη σχέση μεταξύ πονταρισμάτων και κερδών που βασίζεται στις ρυθμίσεις της γεννήτριας τυχαίων αριθμών και επιτυγχάνεται σε μακροχρόνια και μέση βάση. Ως γενικός κανόνας, το ποσοστό επιστροφής στα παιχνίδια καζίνο που προσφέρει η www.interwetten.gr ξεπερνά το 95%.

3. Σε κάθε περίπτωση, η Betrebels διατηρεί το απεριόριστο δικαίωμα να θέτει κατά τη διακριτική της ευχέρεια περιορισμούς στις μεθόδους πληρωμής σε συγκεκριμένες χώρες και/ή πελάτες. Κατά κανόνα, όλα τα χρήματα που κατατίθενται στο λογαριασμό Betrebels επιστρέφονται κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο κατατέθηκαν (κάρτα, τραπεζικό έμβασμα κ.λ.π.). Ωστόσο, η πρώτη πληρωμή πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο τον παίκτη. Αν η κατάθεση στο λογαριασμό έχει πραγματοποιηθεί μέσω Paysafecard και δεν έχει στοιχηματιστεί το σύνολο της κατάθεσης πριν το αίτημα για ανάληψη, ή αν υπάρχει οποιαδήποτε απόδειξη για σειρά στοιχημάτων/πονταρισμάτων που εγγυώνται κέρδη στον πελάτη ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, ή αν όλα τα στοιχήματα/πονταρίσματα είναι χαμηλού ρίσκου, η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την απόδειξη αγοράς του κουπονιού πριν προβεί σε οποιαδήποτε ανάληψη.

4. Η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει τέλος επεξεργασίας για καταθέσεις οι οποίες, στο σύνολό τους ή εν μέρει, δεν χρησιμοποιήθηκαν για παιχνίδια και τις οποίες ο παίκτης θέλει να αποσύρει. Τέτοιου είδους τέλη επεξεργασίας ανέρχονται έως και στο 10% του ποσού που κατατέθηκε.

5. Τα χρήματα ή το υπόλοιπο του λογαριασμού Betrebels ενός πελάτη δεν μπορούν να μεταφερθούν στον λογαριασμό Betrebels άλλου πελάτη.

6. Αν κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής πληρωμής ο παίκτης επιφέρει επιπρόσθετα έξοδα (π.χ. σε κάποια απόσυρση, κατάθεση, πληρωμή τελών επεξεργασίας), π.χ. λόγω της εκ νέου μεταφοράς σε κάρτες, λόγω υψηλότερων εξόδων συναλλαγής στην περίπτωση εμβασμάτων από ξένη τράπεζα κ.λπ., η Betrebels έχει το δικαίωμα να χρεώσει το λογαριασμό Betrebels του συγκεκριμένου παίκτη με τα επιπρόσθετα αυτά έξοδα. Έξοδα που προκύπτουν από χρεώσεις εξ αναστροφής, για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο χρήστης (π.χ. στην περίπτωση εσφαλμένης δήλωσης του αριθμού λογαριασμού, ανεπαρκούς πιστωτικού υπολοίπου στον λογαριασμό κ.λπ.), επιβαρύνουν τον κάτοχο του λογαριασμού.

7. Για αποπληρωμές στο λογαριασμό Betrebels του παίκτη ισχύει το ελάχιστο ποσό των 30 ευρώ (EUR).

8. Κρατήσεις για φορολογικούς σκοπούς: Τα αθλητικά στοιχήματα που τοποθετούνται από πελάτες με τόπο κατοικίας την Ελλάδα γίνονται σε στήλες, από τις οποίες καθεμιά ισούται με μία μονάδα νομίσματος ή μέρος αυτής. Για παράδειγμα, ένα συνολικό ποντάρισμα ύψους 11,50 ευρώ θα αποτελείται από 11 στήλες του 1 ευρώ και 1 στήλη των 0,50 ευρώ. Ο αριθμός των στηλών ή τα τμήματα αυτών θα πρέπει να εμφανίζεται στο στοιχηματικό κουπόνι κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται από πελάτες με τόπο κατοικίας την Ελλάδα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, ο οποίος παρακρατείται άμεσα. Το ποσό της φορολογίας θα αφαιρείται κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος και θα εφαρμόζεται σε κάθε νικηφόρα στήλη στοιχήματος. Σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, θα χρησιμοποιείται η ακόλουθη κλίμακα:

Παρακράτηση 0% για μια νικηφόρα στήλη μέχρι και 100,00 ευρώ

Παρακράτηση 15% για μια νικηφόρα στήλη μεταξύ 100,01 ευρώ και 500,00 ευρώ

Παρακράτηση 20% για μια νικηφόρα στήλη άνω των 500,01 ευρώ

Η παρακράτηση φόρου εφαρμόζεται προοδευτικά. Για μια νικηφόρα στήλη άνω των 500,00 ευρώ δεν εφαρμόζεται καμία κράτηση στα πρώτα 100,00 ευρώ. Η παρακράτηση 15% εφαρμόζεται αναλογικά για τις νικήτριες στήλες μεταξύ 100,01 ευρώ και 500,00 ευρώ. Η παρακράτηση 20% ισχύει αναλογικά για κάθε νικήτρια στήλη άνω των 500,01 ευρώ.


Ζ. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

1. Τα ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια και στοιχήματα ενδέχεται να είναι παράνομα με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου διαμένετε. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Betrebels. Η Betrebels δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και δεν αποζημιώνει τον παίκτη για τυχόν δυσμενείς συνέπειες που ενδέχεται να υποστεί λόγω παραβίασης νομικών διατάξεων που τον αφορούν. Ο παίκτης οφείλει να βεβαιώνεται ότι ενεργεί σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία που ισχύει γι' αυτόν κατά καιρούς.

2. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε στους παίκτες με διαμονή στην Ελλάδα τη φορολογία επί των κερδών. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παίκτη να διατηρεί φωτοαντίγραφα των ενεργειών του και να ενημερώνει τις τοπικές Αρχές.

3. Κατόπιν ψήφισης του Νόμου Περί Παράνομου Τζόγου Μέσω Διαδικτύου (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act) του 2006, η Betrebels με άμεση εφαρμογή δεν διατηρεί πλέον επιχειρηματικές σχέσεις με παίκτες που α) είναι μόνιμοι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και/ή β) τηρούν τραπεζικό λογαριασμό στις ΗΠΑ ή χρησιμοποιούν μέθοδο πληρωμής με βάση τις ΗΠΑ.

4. Η Betrebels απαγορεύει την εγγραφή παικτών (ή δε δέχεται παίκτες) από τις ακόλουθες χώρες: ΗΠΑ, Τουρκία, Γαλλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Δανία, Σλοβενία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Ινδονησία, Σλοβακία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Αφγανιστάν, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ), Ιράν, Ιράκ, Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, Συρία, Ουγκάντα, Βανουάτου και Υεμένη.

Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις υπάρχει νόμιμη απαγόρευση χρήσης οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από την Betrebels. Όλες οι σχετικές δραστηριότητες που αποκαλύπτει η Betrebels θα έχουν ως συνέπεια το άμεσο κλείσιμο των αντίστοιχων λογαριασμών. Επιπροσθέτως, η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται εγγραφές παικτών από χώρες που βρίσκονται στη μαύρη λίστα της FATF ή άλλων θεσμικών οργάνων που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατά καιρούς.


Η. ΕΥΘΥΝΗ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Η Betrebels και/ή οι πράκτορες που την εκπροσωπούν ευθύνονται για ζημίες που υπερβαίνουν τα όρια της ευθύνης για το προϊόν, μόνο εφόσον μπορεί να αποδειχθεί πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια με βάση τις σχετικές νομικές διατάξεις. Αποκλείεται κάθε ευθύνη βάσει ελαφράς αμέλειας και η αποζημίωση για παρεπόμενη ζημία και χρηματικές απώλειες, για απώλειες κερδών, για απώλειες δεδομένων, για απώλειες συμφερόντων και για ζημία από αξιώσεις τρίτων μερών έναντι του χρήστη. Η ευθύνη της Betrebels και των πρακτόρων που την εκπροσωπούν περιορίζεται στον βαθμό που ορίζει ο νόμος. Η Betrebels δεν αναλαμβάνει ευθύνη για κανένα απολύτως περιστατικό εκτός των ορίων ελέγχου της (ανωτέρα βία κ.λπ.)

2. Η Betrebels δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες. Ο παίκτης φροντίζει το περιεχόμενο που καταχωρεί να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. H Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να απαλείφει το περιεχόμενο που παραβιάζει τους όρους χρήσης και τις νομικές διατάξεις και να το προωθεί στις αρχές επιβολής του Νόμου κατόπιν δικαστικής εντολής ή κλήσης από τις αρχές, ή εάν υφίσταται νομική υποχρέωση προς τέλεση τούτου.

3. Η Betrebels δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα καταχώρισης, μετάδοσης και/ή ανάλυσης. Η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει εμφανή σφάλματα όπως σφάλματα στην καταχώριση των αποδόσεων για τα στοιχήματα και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων και να κηρύξει τα σχετικά στοιχήματα άκυρα. Η Betrebels δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την απρόσκοπτη - πλήρη ή μερική – λειτουργικότητα της ιστοσελίδας ή των παιχνιδιών, για πιθανά σφάλματα προγραμματισμού και/ή για τη διόρθωση σφαλμάτων.

4. Η Betrebels δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα ή την επικαιρότητα του περιεχομένου των υπηρεσιών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων - αλλά όχι μόνο – των κοινοποιήσεων των αποτελεσμάτων που παραδίδονται μέσω e-mail και SMS. Παρομοίως, όλα τα δεδομένα στα live scores, τα στατιστικά και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των προϊόντων ζωντανού στοιχήματος υπόκεινται σε αλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που αφορούν προωθητικές ενέργειες σχετικά με αθλητικά στοιχήματα, εικονικά αθλήματα και καζίνο, παρακαλούμε ανατρέξτε στους αντίστοιχους κανόνες.

5. Επιπλέον, η Betrebels δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ιούς που ενδέχεται να προσβάλουν την ιστοσελίδα και τους συνδεδεμένους διακομιστές ή άλλους επιζήμιους παράγοντες που ενδέχεται να βλάψουν το υλισμικό και/ή το λογισμικό των χρηστών. Ακόμη, η Betrebels δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα ή τις δυσλειτουργίες των φυλλομετρητών διαδικτύου. Σε περίπτωση που ο παίκτης δε χρησιμοποιεί Internet explorer έκδοσης 11 ή μεγαλύτερης, firefox έκδοσης 52 ή μεγαλύτερης, Chrome έκδοσης 56 ή μεγαλύτερης ή safari έκδοσης 11 ή μεγαλύτερης, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ορθή μετάδοση ή τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας της Betrebels.

6. Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή άλλων διατάξεων που ισχύουν για τα τυχερά παίγνια ή τα στοιχήματα στην ιστοσελίδα της Betrebels, ο παίκτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Betrebels και να την απαλλάξει από την ευθύνη για όλες τις παρεπόμενες αξιώσεις τρίτων μερών και όλες τις αξιώσεις αποζημίωσης για απώλειες, έξοδα, ζημίες ή άλλες επακόλουθες δυσμενείς συνέπειες. Ειδικότερα, ο παίκτης απαλλάσσει τη Betrebels, τους μετόχους της, τους εργαζομένους της, τα στελέχη της, τους διευθυντές της, τους δικαιοδόχους της, τους διανομείς, τους συνδεόμενους με αυτήν, τις θυγατρικές της, τους πράκτορες διαφήμισης, προώθησης ή άλλους πράκτορες, τους εταίρους της στα ΜΜΕ, τους συμβούλους της και τους πράκτορές της και τους αποζημιώνει πλήρως για όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα, τις δαπάνες, τις ευθύνες και τις παντός είδους ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν συνεπεία οποιουδήποτε εκ των ακολούθων από μέρους του παίκτη:

α. εγγραφή, χρήση ή εκ νέου χρήση των τυχερών παιγνίων και των στοιχημάτων της Betrebels,
β. χρήση οποιουδήποτε υλικού σε σχέση με τα τυχερά παίγνια και τα στοιχήματα της Betrebels,
γ. εγγραφή, χρήση ή εκ νέου χρήση οποιουδήποτε διακομιστή χρησιμοποιείται από τη Betrebels,
δ. συμμετοχή σε οποιοδήποτε παιχνίδι ή στοίχημα παρέχεται από τη Betrebels,
ε. αποδοχή οποιασδήποτε πληρωμής/επάθλου από υπηρεσία/προϊόν της Betrebels ή
στ. παραβίαση εγγύησης που δίνεται από τον παίκτη βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή των κανόνων που ισχύουν

7. Η Betrebels δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Betrebels επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα καθώς και τα δικαιώματα των παικτών που αφορούν στα δεδομένα τους οι παίκτες μπορούν να ανατρέξουν στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Betrebels. Η επεξεργασία των δεδομένων των παικτών στο www.interwetten.gr συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Ανεξάρτητα από τη δέσμευση της Betrebels για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών, σε καμία περίπτωση η Betrebels δε φέρει ευθύνη για ζημίες από λανθασμένη, καθυστερημένη, μεθοδευμένη/στημένη ή καταχρηστική μεταφορά δεδομένων μέσω του διαδικτύου. Η Betrebels προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προστατεύσει τα στοιχεία του χρήστη που αποθηκεύει, αλλά δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που τρίτα μέρη αποκτήσουν τον έλεγχο των στοιχείων του χρήστη ή τα επεξεργαστούν, παρά τις ενέργειες αυτές. Συμφωνείται κοινή συναινέσει ότι καμία αξίωση για αποζημίωση δεν δύναται να εγερθεί κατά της Betrebels για τις περιπτώσεις αυτές.

8. Η επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων απαιτεί τη χρήση κωδικών (ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης) που επιλέγονται από τον ίδιο τον παίκτη. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που επιλέγει ο παίκτης πρέπει να είναι αρκετά περίπλοκοι και να διατηρούνται μυστικοί. Ο παίκτης φέρει διά παντός την ευθύνη διατήρησης και προστασίας της μυστικότητας όσον αφορά το λογαριασμό Betrebels, το όνομα χρήστη και τους κωδικούς. Οι παίκτες δεν επιτρέπουν σε τρίτα μέρη να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό τους στην Betrebels.

9. Η Betrebels δε φέρει ευθύνη για τυχόν κατάχρηση του λογαριασμού στοιχημάτων μέσω χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του παίκτη από τρίτα μέρη. Επιπλέον, η Betrebels δε φέρει ευθύνη και απαλλάσσεται από απώλειες που ενδέχεται να υποστεί ο παίκτης εξαιτίας της χρήσης του λογαριασμού στοιχήματος που διατηρεί από τρίτο μέρος και δεν πρόκειται να καταβάλει σχετική αποζημίωση. Δηλώνεται ρητώς ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να τηρούνται κρυφά και απόρρητα από τον παίκτη, καθώς όλες οι συναλλαγές μέσω του λογαριασμού, για τις οποίες πρέπει να καταχωρηθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης, γίνονται στο όνομα του παίκτη.


Θ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο παίκτης αναγνωρίζει ότι το λογισμικό, το σύστημα παιγνίων και όλο το υλικό που του παρέχεται οπτικά ή ακουστικά από τη Betrebels αποτελεί εξ ολοκλήρου ιδιοκτησία της Betrebels ή των δικαιοπαρόχων της και ότι ο ίδιος δεν διατηρεί κανένα απολύτως δικαίωμα ή αξίωση επί της εν λόγω πνευματικής ιδιοκτησίας.


Ι. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ MARKETING

1. Με επιφύλαξη τις ρυθμίσεις λογαριασμού του παίκτη, τα προσωπικά του δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Betrebels για δραστηριότητες marketing μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, όπως ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνική κλήση καθώς και ηλεκτρονική/άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων του παίκτη για δραστηριότητες marketing μπορεί να ακυρωθεί ή να περιοριστεί σε συγκεκριμένα κανάλια επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή. Οι παίκτες δύνανται είτε να προσαρμόσουν τις σχετικές ρυθμίσεις του λογαριασμού τους είτε να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης μέσω e-mail στο service@interwetten.gr. Λόγω της φύσης της τεχνικής ροής εργασίας οι ενημερώσεις των αντίστοιχων ρυθμίσεων λογαριασμού ενδέχεται να διαρκέσουν έως και 5 εργάσιμες ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων από την Betrebels για σκοπούς marketing, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Betrebels.

2. Όλες οι προωθητικές προσφορές υπόκεινται στους Όρους και Προϋποθέσεις που κοινοποιούνται κατά τη γνωστοποίηση της προσφοράς. Κατά βάση, όλες οι προσφορές αναφέρονται αποκλειστικά στο άτομο στο οποίο γνωστοποιείται η προωθητική ενέργεια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Προωθητικές ενέργειες και προσφορές δεν μπορούν να μεταπωληθούν μεταξύ πελατών και/ή τρίτου μέρους. Προωθητικές ενέργειες δεν εξαργυρώνονται με μετρητά και υπόκεινται στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις προσφορών. Η Betrebels διατηρεί το απεριόριστο δικαίωμα να ανακαλεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια προωθητικές ενέργειες, σε περίπτωση που ο παίκτης έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά με παραπλανητικό ή δόλιο τρόπο.

3. Σε περίπτωση που ομάδες παικτών που ενεργούν σε συμπαιγνία ή ως συνδικάτο ή μεμονωμένοι παίκτες που έχουν εγγραφεί περισσότερες φορές, δημιουργήσουν ψευδείς λογαριασμούς ή χρησιμοποιήσουν τρίτα πρόσωπα (front men) με σκοπό να εκμαιεύσουν προσφορές, η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποιαδήποτε εγκεκριμένη πληρωμή, να ακυρώσει οποιαδήποτε κέρδη που πραγματοποιήθηκαν με αυτές τις προσφορές, να αρνηθεί την καταβολή όλων των ποσών που έχουν ζητηθεί και να κλείσει λογαριασμούς. Δεν χορηγείται καμιά προσφορά σε μη ψυχαγωγούμενους παίκτες και καρτέλ παικτών. Η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να τροποποιήσει μια προσφορά οποιαδήποτε στιγμή.


K. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

Κάθε ρήτρα των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι χωριστή και αυτοτελής σε σχέση με τις υπόλοιπες. Εάν κάποια ρήτρα αποδειχτεί άκυρη, χωρίς ισχύ ή μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιπες ρήτρες διατηρούν την πλήρη ισχύ και εφαρμογή τους

Έκδοση 2.0

Ενημέρωση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων: 16.05.2018Στην αρχή της σελίδας

Κέντρο επικοινωνίας

Online εξυπηρέτηση  service.gr@interwetten.gr  0035-6-23 276 208  0035-6-23 276 444