Λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα (αρ.50, παρ.12, Ν.4002/2011)
  • Μακροχρόνια

Στοιχήματα Βελάκια - PDC Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Μακροχρόνια

01.01.2019

16:00

PDC World Champion 2019

Van Gerwen M. 2,15

Anderson G. 6,00

Cross R. 10,00

Wright P. 10,00

Smith M. 30,00

Suljovic M. 30,00

Wade J. 30,00

Gurney D. 50,00

Van Barneveld R. 50,00

Cadby C. 50,00

Lewis A. 50,00

Van Den Bergh D. 75,00

Chisnall D. 75,00

Price G. 100,00

Lewis J. 100,00

Anderson K. 100,00

Whitlock S. 100,00

Klaasen J. 150,00

Huybrechts K. 150,00

Webster D. 150,00

Bunting S. 150,00

Any Other (not listed) 30,00

Στο στοιχηματικό κουπόνι

Στοιχήματα συνδυασμού